Ամբողջ թվերի կլորացում

1․ Կատարի՛ր թվերի կլորացում․

145,6~146;      3,67~4;   3,65~4;        24,6~25;  25,6~26       756,48~757   ; 755,48~756;
56,81~57;  56,9~57;     11, 54~12;  21,54~22;   77,5~78;    77,22~77;  87,625~88; 1245,5678~1246; 254,459~255

2․ Տասնորդական կոտորակը գրե՛ք սովորական կոտորակի տեսքով.

ա) 3,87-387/100,       գ) 137,56-13756/100,      ե) 1,001-1001/1000,       է) 3,5978-35978/10000,

բ) 16,99-1699/100,      դ) 0,003-3/1000,      զ) 37,1-371/10,          ը) 74,0938-740938/10000։

3․ Կատարե՛ք գումարում.

ա)(–1,2) + (–3,4)=-4,6, գ) (–0,37) + (–6,23)=-6,6, ե) (–1,001) + (–2,456)=3,457,

բ) (–8,75) + (–1,25)=-10, դ) (–4,38) + (–2,04)=-6,42, զ) (–18,203) + (–0,411)=-18,614։

4․ Համեմատե՛ք կոտորակները.

ա) 3,853 > 2,64 , դ) 15,899 > 14,9 , ե) 78832,91 > 78732,91 ,

բ) 72,93 < 73,851 , գ) 0,382 < 0,45 , զ) 663,0001 > 663,0002 ։

5․Կատարի՛ր բաժանում․

ա) 1000 ։ 0,25=4000,     դ) 1295 ։ 0,37=,          է) 888 : 0,37,

բ) 169 ։ 1,3 ,          ե) 276 ։ 2,3 ,               ը) 302 : 0,2 ,

գ) 7920 ։ 3,6 ,        զ) 10572 ։ 8,81 ,         թ) 4451 : 44,51։

6․ AB հատվածը C կետով բաժանվում է AC և CB երկու հատվածների։ CB հատվածի երկարությունը AC հատվածի երկարության 2/3-ն է։ Գտե՛ք AB հատվածի երկարությունը, եթե CB հատվածի երկարությունը 24 սմ է։

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

7․ Որքա՞ն ժամանակում ժամացույցի ժամի սլաքը կպտտվի ուղիղ անկյան չափ և որքա՞ն  ժամանակում՝ փռված անկյան չափ, իսկ րոպեի սլա՞քը։

8․ Արույրը 60 % պղնձի և 40 % ցինկի համաձուլվածք է։ Արույր պատրաստելու համար վառարանի մեջ դրել են ցինկ և 210 կգ պղինձ։ Որքա՞ն ցինկ են դրել վառարանի մեջ։ Որքա՞ն արույր կստացվի։

9․ Քառակուսու պարագիծը նրա կողմից մեծ է 96 սմ-ով։ Գտե՛ք քառակուսու մակերեսը։

10․Բրինձը պարունակում է 70 % օսլա, իսկ գարին՝ 60 %։ Որքա՞ն գարի պետք է վերցնել, որպեսզի ստացվի այնքան օսլա, ինչքան ստացվում է 6 կգ բրնձից։

11․ Նավակը մի նավակայանից մյուսն է հասել կես ժամում՝ ընթանալով 1200 մ/ր արագությամբ։ Վերադառնալիս նա ծախսել է 20 ր-ով ավելի։ Նավակի արագությունը վերադառնալիս որքանո՞վ է փոքր եղել։

Реклама

Домашняя робота

Домашняя работа 

 1. Прочитайте вторую часть рассказа «Кусака». Подготовьте пересказ. 
 2. Можете послушать аудиокнигу. 
 3. Выпишите новые слова, подберите к ним синонимы или объяснения. Выучите их, составьте с ними предложения.
  уста-рот
  Закрой рот, ото пчела придет и полетит тебе в рот.
 4. Выполните упражнения.

– Я забыл _____________.

а) учебник.

б) учебника.

в) учебнику.

– Ты любишь играть ___________?

а) футбол

б) в футбол

в) футболом

– ____ ты хочешь стать?

а) Кому

б) Кого

в) Кем

– Пожалуйста, позвони ________.

а) маму.

б) мамой.

в) маме.

– Я сейчас иду ___________.

а) аптека.

б) в аптеку.

в) аптеку.

– Это моя сестра. ____ 15 лет.

а) ей

б) мне

в) её

– Мы часто говорим _____________.

а) о спорте.

б) спортом.

в) спорт.

Մայրենի դաս. աշ. Փարվանա Հ. Թ.

2. Համառոտ պատմել:
Աբուլ սարի վրա կար մի ամրոց` Փարվանա: Այդ ամրոցում իշխում էր Փարվանա արքան: Նա ուներ մի դուստր, շատ գեղեցիկ և ուզում էր նա իր դստեր համար քաջ և ահեղ փեսացու գտենլ: Ասաց նա հավաքված կտրիճներին, որ ով կարողնա մյուսներին հաղթե,լ կդառնա իր աղջկա ամուսինը: Բայց աղջիկը չհամազայնեց: Նա ասաց, որ ամենաքաջը կարող է լինել տմարդի, իսկ նա չէր ուզում այդպիսի մարդւո հետ ամուսնանալ: Այդ պատճառով աղջիկը որոշեց ամուսնանալ նրա հետ, ով կկարողանար բերել իրեն անմահ ճրագը: Բոլոր կտրիճները գնացին և այլևս չվերադարձան: Անցան տարիներ: Արքայադուստրը մտածում էր, թե ով առաջինը կգա իր մոտ, բայց տարիներ անցան և ոչ ոք չեկավ: Այդ ժամանակ արքայադուստրը այնքան լաց եղավ, որ ամբողջ արքունիքը լիճ դարձավ` իր մեջ վերցնելով նաև թագավորի ամրոցը: Այսպես այդտեղ առաջացավ Փարվանա անունով մի լիճ, իսկ այն բոլոր կտրիճներն այնքան ման եկան, որ վերջում թիթեռներ դարձան և ամեն անգամ ճրագ տեսնելիս հարձակվում են ճրագի վրա և փորձում են վերցնել այդ ճրագը, որպեսզի տանեն իրենց սիրավ արքայադստեր մոտ: Եվ այդպես այրվում են Փարվանա կտրիճները:

3. Անգիր սովորել առաջին մասը:

ՓԱՐՎԱՆԱ

I
Բարձրագահ Աբուլն ու Մըթին սարեր
Մեջք մեջքի տըված կանգնել վեհափառ,
Իրենց ուսերին, Ջավախքից էլ վեր՝
Բըռնած պահում են մի ուրիշ աշխարհ:Ասում են՝
էնտեղ արծըվի նըման,
Ծիծղուն, կապուտակ երկընքի ծոցում,
Նըստում էր էն սեգ սարերի արքան
Իրեն Փարվանա ճերմակ ամրոցում:Փարվանա արքան մի աղջիկ ուներ.Ու ոչ մի որսկան դեռ իրեն օրում
Էնքան գեղեցիկ եղնիկ չէր տեսել`
Իր որսն անելիս Մըթին սարերում:

Աշխույժ մանկությամբ զարդարում էր նա
Ծերության օրերն ու սարերն իր հոր,

Ու ապրում էր ծեր արքան Փարվանա
Իրեն էն քընքուշ ծաղկով բախտավոր:

Մեծ բախտը սակայն առաջևն էր դեռ.
Եկավ էն օրն էլ հասավ երջանիկ,
Ու ղըրկեց արքան ուրախ դեսպաններ

Ամեն մի ամրոց, ամեն արքունիք:

— Ո՜րտեղ է, ասավ, էն քաջը, թե կա,
Իմ չընաշխարհիկ դըստերն արժանի,
Թող առնի իր ձին, իր զենքն ու զըրահ,
Գա՜, ցույց տա իրեն, իր բախտը տանի…

Читать далее

Մաթեմատիկա

Առաջադրանքներ

 1. Ինչի՞ է հավասար 1,73 , 2,563 , 0,82 , 11,729 , 1,6 , 529,1 , 837,2, 61,9, 0,01 թվերից
  ա) ամենամեծի և ամենափոքրի գումարը=838,8
  բ) 2-րդ և 5-րդ թվերի գումարն ու արտադրյալը=4,1008 և 1,5378
 2. Խորանարդի բոլոր կողմերի երկարությունների գումարը 132 սմ է։ Գտե՛ք նրա ծավալը։
  Լուծում
  132×3=396 սմ
  Պատ.`396 սմ
 3. *-ի փոխարեն տեղադրիր ճիշտ թիվը․
  ա) 8 · 1,3+ 3 = 14,       դ) 3· 81,2 – 57 = 88,       է) 6 = 11 – 5, բ) 3· 1 + 7 = 10,        ե) 6 + 7· 1,3 = 16,         ը) 18 = 9· 3,4 – 13,   գ) 5 · 2,2 – 10 = 2,         զ) 4· 12 = 48,
 4. Քանի՞ օր է 3 միլիոն ժամը։
  Պատ.`125 հազար օր
 5. Հաշվիր.
  83,05:0,1=830,5       367,1:0,1=3671        1,784։0,01=178,4         85,74։0,01=8574       84,26•0,01=8426         675,78։0,1=6757,8       6,695։0,001=6695       8,981։0,0001=89810      51,68։0,1=516,8       9,78։0,01=978   73,8։0,01=7380           22,14։0,1=221,4        2,745։0,0001=27450        92,348։0,001=92348   74,174։0,001=74174    75,7:0,01=7570     10,4:0,1=104       203,16:0,1=2031,6
  Լրացուցիչ առաջադրանքներ
 6. Կատարե՛ք գործողությունները.
  ա) (283 ⋅ 63 + 26650 ։ 13) ⋅ 4 – 182=74534
  բ) (20808 ։ 18 – 89112 ։ 1128) ⋅ 5=5385
  գ) 23056 – (15300 + 185) ։ 163=22961
  դ) (41000 – 8512) ։ 262 + (261 ։ 29) ⋅ 30=394
 7. Քանի՞ ժամ է 100 շաբաթը։
  Պատ.`2400 ժամ
 8. Արտահայտե՛ք՝
  ա) գրամներով. 10 կգ 20 գ-1020գ, 16 տ 5 ց 30 կգ 8 գ-16530008գ.
  բ) մետրերով. 150 կմ-150000մ, 10 կմ 30 մ-10030մ։
 9. Ո՞րն է ավելի քիչ՝ 150-ի 80 %-ը, թե՞ 100-ի 120 %-ը։
  Պատ.`հավասար են
 10. Գրքում կա 400 էջ։ Նրա էջերի 54 %-ը քանի՞ անգամ է շատ նրա էջերի 18 %-ից։ Կփոխվի՞ արդյոք պատասխանը, եթե գրքում լինի 300 էջ։
  Լուծում
  400×54:100=216 էջ
  400×18:100=72 էջ
  216:72=3 անգամ
  Պատ.`3 անգամ
  300×54:100=162 էջ
  300×18:100=54 էջ
  162:54=3 անգամ
  Պատ.` Այո մնում է նույնը
 11. Արաքս գետի երկարությունը 1072 կմ է։ Ի՞նչ երկարություն կունե­ նա այդ գետի պատկերումը քարտեզի վրա, որի մասշտաբը 1 ։ 5000000 է։
  Պատ.`67/312500
 12. Քանի՞ տոկոսով կմեծանա քառակուսու պարագիծը, եթե նրա կողմը մեծացնենք 10 %-ով։
  Պատ.`10%-ով
 13. Մայրուղու երկարությունը 660 կմ է։ Ի՞նչ երկարություն կունենա այդ մայրուղու պատկերումը քարտեզի վրա, որի մասշտաբը 1 ։ 2750000 է։
  Պատ.`33/137500
 14. Տեղանքում 625 մ երկարություն ունեցող հատվածին հատակա­գծում համապատասխանող հատվածի երկարությունը 5 սմ է։ Որքա՞ն է երկու կետերի հեռավորությունը տեղանքում, եթե հա­տակագծում համապատասխան կետերի հեռավորությունը 10 սմ է։
 15. Ուղղանկյունաձև խաղահրապարակի կողմերի երկարությունները հատակագծում 4 սմ և 10 սմ են։ Որքա՞ն է այդ խաղահրապարակի երկարությունը, եթե նրա լայնությունը 18 մ է։
 16. Մանրակի լայնությունը 1 ։ 5 մասշտաբով գծագրում 8 սմ է։ Որքա՞ն
  կլինի այդ մանրակի լայնությունը 1 ։ 4 մասշտաբով գծագրում։

Հովհաննես Թումայան առակ-ոտանավորներ

Երազումս մի մաքի
Մոտս եկավ հարցմունքի.
-Աստված պահի քո որդին,
Ոն՞ց էր համը իմ ձագի…

 

Մի հավք զարկի ես մի օր.
Թռա՜վ, գնաց վիրավոր:
Թռչում է միշտ իմ մտքում
Թևը արնոտ ու մոլոր:

Հին աշխարհքը ամեն օր`
Հազար մարդ է մտնում նոր,
Հազար տարվան փորձն ու գործ
Սկսվում է ամեն օր:

Ընկերին.. Հովհաննես Թումայան

Իմ վեհ տենչերի, չըքնաղ վըշտերի,

Վառ երազների մըտերիմ ընկեր,
Դու էլ ինձ նըման պանդուխտ ու գերի,
Անզուսպ կարոտով ձըգտում ես միշտ Վեր։

Այնտե՜ղ, մեր հոգու սուրբ հայրենիքում,
Խաղաղ օրերի պայծառ լույսի տակ
Ապրում է սերը, ժըպիտը ծաղկում,
Ուրախ երգերը թընդում ներդաշնակ…

Բայց, ա՜խ, նա այնքան, այնքա՜ն է հեռու,

Ու՝ մինչև այնտեղ կըհասնենք մենք դեռ,
Այնքա՜ն ենք լալու, այնքա՜ն տանջվելու,
Իմ տանջանքների մըտերի՛մ ընկեր։