Рубрика: Ռուսերեն 5

Осень в моём городе

Осень в моём городе очень красивая. Когда я иду по улице, я вижу жёлтые, красные  листья, которые медленно падают. Я иду в школу по разноцветному ковру. Уже конец осени и птицы давно улетели в тёплые края. Дни становится короче и холоднее. Все готовятся к зиме. Я обожаю осень в моём городе.

Рубрика: Ռուսերեն 5

Осенняя погода

26.10.2016

Сегодня на улице было очень холодно. Листья пока еще не опали целиком. Сегодня ночью был надоедливый дождь. Утром весь двор был мокрым. Сегодня был очень хмурый день.

 

27.10.2016

Сегодня был хороший день, потому что на небе большое солнце. Листья на других деревьев пожелтели. Сегодня очень холодно.

 

28.10.2016

Сегодня хмурый день, но без дождя. Листья опадают. Очень холодно. Но деревья не полностью разделись.

 

29.10.2016

Сегодня очень-очень хмурый день. Не видно ничего. На улице туман.

Рубрика: Մայրենի 5

Աշունը Գյումրիի բակում

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Աշունը Գյումրիիյում միշտ շատ ցուրտ է լինում: Քամին ուժեղ է լինում: Տերևները շուտ են չորանում, որովհետև այնտեղ շուտ է ցրտում: Մարդիկ աշնանը շատ տաք են հագնվում: Չնայած այդ խնդիրներին աշնանը միշտ շատ գեղեցիկ է: Երեխաները շատ են սիրում խաղալ տերևներով և թռվռալ նրանց մեջ: Ես էլ եմ սիրում խաղալ տերևների հետ: Մենք այնտեղ մնացինք մեկ օր: Երբ մենք հասանք տուն առաջինը ես դուրս եկա բակ և սկսեցի ուսումնասիրել աշունը: Մեր շները իմ ետևից վազեցին դեպի դուրս: Ֆոտոխցիկը ձեռքերիս մեջ ես սկսեցի նկարել աշունը: Այնքան գեղեցիկ էր, որ ես ուզեցի շներին էլ վերցնեմ կադրի մեջ և ահա ինչ ստացվեց: Ես շատ եմ սիրում աշունը Գյումրիիում:

Рубрика: Սասունցի Դավիթ

Մեծ Մհեր էպոս

 1. Առյուծաձև Մհեր-Մհերի մեր, թե.-Աչքդ լուս ըլնի,

Մհերն առյո’ւծ սպանեց:

Ձուր հիմիկ Մհեր էր,

Հիմիկվնե հետ էղան Առյուծաձև Մհեր:

Գորգիկ Իշխան-Ուզածդ մի ձի չԷ,

Տա’ս ձի քեզիմատաղ ըլնի:

Քառսուն ձի կա գոմըն կապուկ:

Քառսունից ո’ր մեկ հավնեցիր`

Էն էլ ա’ռ, տար քեզի, հեծի’ր:

Մարե-Մհեր,

Պստիկ ես, չես կարնա գնա,

Քանի մի տարի համբերի:

Քուռակ Ջալալի-Մհեր էկավ, որ դուրս էլնի դռնեն`

Մեկ էլ տեսավ` գոմի միջին,

Էրկու տարվա կլոր, փռչոտ,

Պստիկ քուռակ կը վազվրտեր:

Մսրա Մելիք-Բաղդադու Խալիֆային մոտիկ մարդիկ մա’րդ մի կար.

Մըսրա Մելիք անունով մա’րդ մի կար:

Մըսըր էնոր ձեռն էր-Մելիք մըսըր կը նստեր:

Իսմիլ Խաթու-Մսրա Խաթուն էլե, նստե փանջարեն,

Էն իր աչքեր դեղե,

Էն իր բսկեր հանե դուս,

Էն մեկ ժամվա ճամփա խալիչեք փռե,

Փռե ճամփախներ, մոմակալներ վառե,

Կ’ուզեր, որ Մհեր իրեն սերի’ գար:

Արմաղան-Տեսավ` էնպե~ս Խորոտ, էնպե~ս կըտրիճ ըմ է Մհեր.

Խելագնաց էլավ վերան.

Էնչա’փ, որ էնոր սիրտ ճըխաց:

2. Մեծ Մհերը շատ ուժեղ, քաջ, պատասխանատու և համառ:

Արմաղան խելացի, համարձակ, հոգատար, գեղեցիկ և բարի:

Մսրա մելիքը շատ ուժեղ, խորամանկ, համարձակ, համառ:

Իսմալ Խաթու շատ խորամանք, համարձակ, ինքնավստահ:

Մհերի մայրը հոգատար էր, գեղեցիկ, բարի:

Գորգիկ Իշխանը հարուստ, վախկոտ, խորամանկ:

 

 

 

Рубрика: Հայրենագիտություն

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌԱՍՊԵԼ

Նախորդ դասերին մենք կարծես յուրա­հատուկ մի ճանապարհորդության մեջ լինե­ինք: Այդ շրջագայության ընթացքում ծանո­թացանք Հայկական լեռնաշխարհին՝ Հայոց հայրենիքին, զրուցեցինք հայոց լեզվի, հա­յերի դավանանքի ու Հայոց եկեղեցու մասին:

Այժմ մենք մի նոր ճամփորդություն ենք սկսում: Այս անգամ մենք մտքով գնալու ենք դեպի անցյալ և կրկին վերադառնալու ենք մեր ժամանակները: Այս ճանապարհոր­դությունն իհարկե ավելի դժվար է, հետևա­բար մեզ «ժամանակի մեքենայի» պես յու­րահատուկ միջոց է պետք:

Եթե սովորական ճանապարհորդության Սարդը և առյուծը. ժամանակ մարդիկ օգտվում են ավտոմեքենայից, գնացքից, ինքնաթիռից, ապա ժա­մանակի խորքը գնալու համար դեռևս այդպիսի մեքենա չեն հայտնագործել: Ժամանակի մեքենա չկա, իհարկե, բայց ճանապարհորդության միջոց գոյություն ունի: Դա մարդկանց հիշողության շնորհիվ պահպանվող տեղեկությունների, գիտելիքների ամբողջությունն է, որը փոխանցվում է սերնդե­սերունդ: Այն սովորաբար անվանում են պատմություն, նաև’զրույց, ավանդություն, առասպել:

Առասպելները ստեղծվել են շատ հին ժամանակներում և սկզբնական շրջանում եղել են բանավոր: Աշխարհի բոլոր ժողո- վուրդներն էլ ունեն իրենց առասպելները: Հին Հայաստանում ևս
առասպելները շատ սիրված և տարածված են եղել: Առասպելների հերոսները սովորաբար դյուցազուններ են, այսինքն’ ոչ սովորա­կան քաջությամբ օժտված մար­դիկ։ Դյուցազուններն իրենց ար­տաքին տեսքով էլ են տարբեր­վում սովորական մարդկանցից. նրանք հաղթանդամ են, արտա­կարգ ուժեղ, շատ քաջ և միշտ հերոսական գործեր են կատա­րում։ Առասպելները շատ երևա­կայական պատմություններ են, որպես օրինակ հիշենք Տորք Ան­գեղի մասին պատմող առասպե­լը։ Տորքը առասպելում ներկա­յացված է անիրական, չափա­զանց երևակայական արտաքի­նով և հատկություններով։ Մով- սես Խորենացին, նկարագրելով Անգեղյա Տորքին, գրում է. «Ո՜հ, չափազանց առասպել է այս, առասպելների առասպել»։

Սակայն շատ հաճախ առասպելների մեջ ընդգրկված են պատ­մական ճշմարիտ իրողություններ։

Հայ ժողովրդական առասպելների մեծ մասը մեը է հասել Մովսես Խորենացու շնորհիվ:

Առասպելները, պատմելով անց­յալի մասին, մեզ նախ և առաջ ինչ- որ բան են բացատրում։ Այսպես օրինակ՝ Պատմահայր Մովսես Խորենացին Հայկի և Բելի առասպելը պատմելուց առաջ ներկայացնում է հսկաների սերունդը և նրանցից մեկին՝ Հայկին: Նա մեզ բացատրում է, թե ովքեր էին այդ հսկաները, որտեղից առաջացան նրանք և այլն:

Աստվածներից առաջինները ահեղ էին և երևելի, և աշխարհի մեծամեծ բարիքների պատճառ, աշխարհի և բազմամարդության սկիզբ: Սրանցից առաջ եկավ հսկաների սերունդը, անհեթեթ, հաղթանդամ, վիթխարի մարդիկ, որոնք ամբարտավանությամբ հղանալով ծնան աշտարակաշինության ամբարիշտ խորհուրդը, որը և ձեռնարկեցին իրագործելու: Աստվածների ցասումից ինչ-որ ահագին և աստվածային հողմ փչելով կործանում է աշտարակը և մարդկանց յուրաքանչյուրին տալիս է (մյուսներին) անհասկանալի լեզուներ, որով նրանց մեջ աղմուկ և շփոթություն է ընկնում: Սրանցից մեկն էր և Հապետոսթյան Հայկը, անվանի և քաջ նախարարը, հաստ աղեղով և հզոր նետաձիգ:

Դրանից բացի առասպելը նաև ինչ-որ բան հիմնավորում է, պատճառաբանում: Այսպես, պատմելով մեր նախահայր Հայկի մասին, Խորենացին եզրափակում է՝ իսկ մեր աշխարհը մեր Նախնի Հայկի անունով կոչվում է Հայք։

Այսպիսով, առասպելները կարևոր նշանակություն ունեն ժողովրդի պատմությունը, հատկապես այդ պատմության շատ հին ժամանակները հասկանալու համար:

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Տեքստում ասվում է ժամանակի մեքենայի մասին: Հասկանալի է, որ իրականում այդպիսի մեքենա չկա: Այդ դեպքում ինչի՞ մասին է խոսքը։
 2. Ի՞նչ առասպելներ գիտեք, ով է մեզ հասցրել մեր հնագույն առասպելները:
 3. Ի՞նչ տեղեկություններ է մեզ հաղորդում Մովսես Խորենացին Հայկի և Բելի առասպելի միջոցով:
 4. Ի՞նչ կարծիք ունի Խորենացին Տորք Անգեղի առասպելի մասին:
 5. Ո՞րն է ձեր ամենասիրելի
 • առասպելը,
 • առասպելական հերոսը:
Рубрика: Բնագիտություն

ԼՈՒՍԻՆԸ ՈՐՊԵՍ ԵՐԿՐԻ ԱՐԲԱՆՅԱԿ: ԼՈՒՍՆԻ ՓՈՒԼԵՐԸ

 Լուսինր սեփական լույս չունի: Մենք Լուսինր տեսնում ենք, որովհետե Արեգակի լույսն րնկնում է նրա վրա ե անդրադառնում դեպի մեզ: Երկրի շուրջր պտույտի հետեանքով Լուսնի տեսանելի մասն անրնդհատ փոփոխվում է և մեզ երևում է տարբեր չափերով:

Մոտավորապես մեկ ամսվա րնթացքում Լուսնի տեսանելի մասն աս­տիճանաբար մեծանում է, Լուսնի սկավառակը դառնում է ամբողջովին տեսանելի, այնուհետե սկսում է փոքրանալ: Այդ գործրնթացը պարբերա­բար կրկնվում է: Լուսնի տեսանելի մասերն անվանում են Լուսնի փուլեր: Լուսնի փուլերի հերթագայությունը պատկերված է 3.10 նկարում:

Երբ Լուսինր գտնվում է Արեգակի ու Երկրի միջև, նրա՝ դեպի Երկիր ուղղված մասը չի լուսավորվում, հետեաբար՝ տեսանելի չէ: Դա նորալուսնի փուլն է: Դրանից 1-2 օր հետո Լուսնի սկավառակի աջ կողմում սկսում է հայտնվել և աստիճանաբար մեծանալ Լուսնի բարակ եղջյուրը: Նորալուսնից մեկ շաբաթ անց արդեն երեում է Լուսնի սկավառակի կեսը: Դա կիսալուսնի փուլն է: Մոտավորապես ես մեկ շաբաթ անց Լուսինը երևում է ամբողջովին լուսավորված սկավառակի տեսքով. դա լիալուսնի փուլն է: Դրանից հետո Լուսնի տեսանելի մասն սկսում է աստիճանաբար փոքրա­նալ, և մեկ շաբաթ անց նորից երեում է միայն կեսը, այնուհետե ևս մեկ շա­բաթ անց Լուսինն անհետանում է՝ վերադառնալով իր սկզբնական՝ նորալուսնի փուլին:

Դուք ինքներդ գիշերը նայելով Լուսնի եղջյուրին՝ հեշտությամբ կարող եք որոշել. աճո՞ւմ, թե՞ նվազում է նա: Եթե Լուսինը երեում է ) տեսքով, ա­պա աճման փուլում է, իսկ եթե ունի ( տեսքը, ուրեմն՝ նվազում է:

Քանի որ Լուսինը համեմատաբար մոտ է Երկրին, ուստի բավականա­չափ լավ ուսումնասիրված երկնային մարմինն է: Նույնիսկ սովորական հե­ռադիտակով կարելի է նշմարել Լուսնի մակերևույթի կառուցվածքի որոշ առանձնահատկություններ: Հզոր աստղա­դիտակների և ավտոմատ կայանների օգ­նությամբ կատարված ուսումնասիրու­թյունների շնորհիվ կազմվել է Լուսնի մա­կերևույթի մանրամասն քարտեզը:

Լուսնի մակերևույթը պատված է փո­շու և ժայռաբեկորների խառնուրդով: Լուսնի վրա կան բարձր լեռնաշղթաներ: Առանձնապես շատ են խառնարանները, որոնք առաջացել են երկնա­քարերի հարվածների և հրաբուխների ժայթքումների հետևանքով:

Լուսինը մթնոլորտ չունի, ինչի հետ­ևանքով նրա մակերևույթի վրա ցերեկը ջերմաստիճանը բարձրանում է մինչե 120 0C, իսկ գիշերն իջնում մինչե -160 0C: Թթ­վածնի և ջրի բացակայության հետևան­քով Լուսնի վրա բուսական և կենդանական աշխարհ գոյություն չունի:

Առաջին անգամ մարդը Լուսնի վրա ոտք դրեց 1969 թվականին, երբ «Ապոլոն-11» տիեզերանավի անձնակազմի անդամներ Նեյլ Արմսթրոնգը և էդվին Օլդրինը լուսնախցիկով վայրէջք կատարեցին Լուսնի մակերևույթին:

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Ինչո՞ւ է Լուսինը միշտ դեպի Երկիր ուղղված միայն մի կողմով:
 2. Ինչի՞ հետևանքով են առաջանում Լուսնի փուլերը:
 3. Ի՞նչ կառուցվածք ունի Լուսնի մակերևույթը:
 4. Ինչո՞ւ Լուսնի վրա կյանք գոյություն չունի:
 5. Ե՞րբ է մարդը ոտք դրել Լուսնի վրա:
 6. Գիշերը նայեք Լուսնին: Նրա տեսքից որոշեք, թե մոտակա օրերին իր եղջյուրը կաճի՞, թե՞ կնվազ
Рубрика: Անգլերեն 5

Homework autumn task

Text

Romeo and Juliet

Many years ago in Verona, Italy, there were two families.

“We are the Capulets.”

“We are the Montagues.”

These families are always fighting. The Montagues have a son, Romeo. The Capulets have a daughter, Juliet. One night the Capulets have a party and Romeo goes. He meets Juliet and they fall in love. Juliet’s cousin, Tybalt, sees Romeo and is very angry.

“He’s a Montague! Get him!”

“Oh Romeo, why are you a Montague?”

Romeo and Juliet talk and decide to get married. They know that their families will be very angry so they go to Friar Lawrence and are married in secret. The next day, Tybalt sees Romeo. He is still angry with Romeo and wants to fight him. Romeo doesn’t want to fight but his best friend, Mercutio, does.

“If you won’t fight him, I will!”

Mercutio fights Tybalt. Tybalt kills Mercutio! Romeo is so upset he fights Tybalt and kills him too! The Prince of Verona is very angry and sends Romeo away. Juliet goes to Friar Lawrence for help.

“Here is a special drink. You will sleep for two days. Your family will think you are dead but you will wake up. Then you and Romeo can be free together.”

Friar Lawrence sends Romeo a letter to tell him the plan. But Romeo doesn’t get the message. He hears that Juliet is dead! Romeo is so upset he buys some poison and goes to see Juliet.

“Now I will stay with you forever.”

Too late, Juliet wakes up! She sees what happened.

“Oh no! You didn’t leave any poison for me but here is your knife.”

Romeo and Juliet are both dead. Friar Lawrence tells the Capulets and Montagues what happened. They are so sad they agree not to fight any more. Читать далее «Homework autumn task»

Рубрика: Անգլերեն 5

Homework autumn task

Text

William Shakespeare

William Shakespeare was born in 1564 in Stratford-upon￾Avon, in England. His father, John, was a glove-maker. His mother, Mary, was a farmer’s daughter. He had two older sisters, two younger sisters and three younger brothers. William probably studied Latin, Greek and history, and left school when he was 14 or 15. Three years later he married Anne Hathaway. They had a daughter called Susanna and twins named Judith and Hamnet. Sometime before 1590 he left Stratford and went to London, the capital city of England. London’s first theatre opened in 1576. Shakespeare worked in London as an actor and then started writing plays too. In 1593 the plague, a terrible disease, killed thousands of people and theatres were closed. During this time William started to write poems instead of plays. His short poems are called sonnets. Shakespeare helped build a new theatre called The Globe. It opened in 1599. It was round and had space for 3000 people. At The Globe some people stood in front of the stage and others had seats. The audience shouted, clapped, booed and laughed while they watched plays. Musicians created special noises to make the plays more exciting and they had a cannon to make big bangs! No women acted in Shakespeare’s time: men and boys played all the parts. Shakespeare wrote comedies with happy endings, like A Midsummer Night’s Dream. He wrote tragedies which had sad endings, like Romeo and Juliet. His history plays are about kings and queens, like Henry V. Shakespeare wrote 38 plays, maybe more. He loved language and invented new words and expressions that we still use today. William became rich and famous. He had houses in London and in Stratford. He died when he was 52 on 23 April 1616. His plays and poetry were very popular 400 years ago and they are still popular today. People all over the world love his work because he wrote wonderful stories about very interesting people. Читать далее «Homework autumn task»

Рубрика: Մաթեմատիկա 5

Մաթեմատիկ (ՈՒսումնական աշուն)

 1. Քանի  թվանշան է օգտագործվում թվերը  գրառելիս

ա) 11                       բ) 9                             գ)10                            դ) անթիվ

 1.           2 .Հետևյալ թվերից որի  մեջ է 2-ը ցույց  տալիս  տասնյակների  քանակը

ա)   4172                   բ) 8251                     գ)  4329                            դ)2758

 1.               3.Հինգ  հարյուր հազար   յոթ   հարյուր  հինգ   թիվը   գրել        թվանշաններով.

500705

 1.                     4.     Թվերի գրառման  տասական   համակարգը  ստեղծվել է.

ա) Հնդկաստանում    բ) Հայաստանում    գ) Հունաստանում     դ) Չինաստանում

 1.                        5. Որը կարգային միավոր  չէ.

ա) 101                      բ)100                         գ) 1000

6.   Քանի թվանշան կօգտագործվի  տասներկու  էջանոց  գիրքը  համարակալելիս, եթե համարակալումը  սկսվում է 3 –րդ  էջից.

ա)      13                բ) 24                             գ)   15                         դ)14

 1.                      7. 4506 թիվը գրառված է կարգային  գումարելիների գումարի  տեսքով, ընտրիր տարբ երակը.

ա) 4  10000 + 5  10 + 6  1

բ)  4   100 + 5    100 + 6   1

գ)   4  1000 + 5  100 + 6  10

դ) 4  1000 + 5  100+ 6  1    

 1.                  8.Քանի թիվ կա 17 ից 28  թվերի  միջև

10

 1.                   9.  Գտնե լ 23-ին հաջորդող և նախորդող  թվերի  գումարը

46

1                   10.   Որ  գրառումն  է սխալ.

ա)  17 >  15               բ) 18  <  19                 գ)   15 <  15           դ)14 > 1

 

1             11.   1-ից   43 թվերի գրառման համար 3 թվանշանը քանի անգամ է օգտագործվում:

12

Рубрика: Մայրենի 5

Սասունցի դավիթ առ. տնային աշ.

 

 

 1. Էղավ մեր օր հացի մեծ թանկություն ընկավ-մի օր հացը թանկացավ

Ժողովուրդն էլավ-ժողովուրդն հավաքվեց

Էկավ լցվավ Մհերի դուռ-էկան Մհերի դռան մոտ

Մեզի ճար մի գիտի-մեզ համար մի ճար գտի

Առյուծ է լուս ընկե-առյուծ է հայտնվել

Գալող ու էրթացող հարավ-գնացող ու էկող վերջացավ

Առավոտյան վիր ոտ որ ուզանգուն հասավ-առավոտյան, երբ ձի հեծնեց

Ինք ու առյուծ առան իրար-առուծը և նա սկսեցին կռվել

Էկան Մհերի դուռ-քկան Մհերի մոտ

 

 1. Լինում է մի ժամանակ, որ Սասունում հացը թանկանում է և սկսում է սով: Ժողովուրդը դիմում է Մհերին, որը տասնհինգ տարեկան էր, որ իրենց համար հնար գտնի: Մհերը դիմում է քեռուն, որ իրեն օգնի այդ հարցում: Քեռին պատասխանում է, որ մի առյուծ է հայտնվել, որը թույլ չի տալիս մարդ գա Սասուն, կամ Սասունից գնա: Ճանապարները փակ են և դրանից է սկսել սովը: Մհերը իմանալով, որ առյուծը կենդանի է և մարդկանց մոտիկից է ուտում, որոշում է հետը կռվել: Առավոտյան հասնում է առյուծի մոտ: Հետի մարդկանց ասում է հեռու կանգնել, իսկ ինքը, զենքերը վար դնելով, անզեն կռվի է բռնվում առյուծի հետ: Երկու ձեռքով առյուծի երախից բռնելով՝ նրան անում է երկու կես: Սասունցիները ուրախանալով նրան անվանում են Առյուծաձև Մհեր և խնդրում են, որ լինի Սասունի ղեկավարը:

 

 1. Վեռնագիր

Պատանի Մհերը առյուծի դեմ