Рубрика: Անգլերեն 5

Honesty is The Best Policy Ազնվությունը լավագույն քաղաքականությունն է

%d5%a1%d5%a6%d5%b6%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8-%d5%ac%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%b6-%d6%84%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d6%84%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9

A milkman became very wealthy through dishonest means. He had to cross a river daily to reach the city where his customers lived. He mixed the water of the river generously with the milk that he sold for a good profit. One day he went around collecting the dues in order to celebrate the wedding of his son. With the large amount thus collected he purchased plenty of rich clothes and glittering gold ornaments. But while crossing the river the boat capsized and all his costly purchases were swallowed by the river. The milk vendor was speechless with grief. At that time he heard a voice that came from the river, “Do not weep. What you have lost is only the illicit gains you earned through cheating your customers.

MORAL : Honest dealings are always supreme. Money earned by wrong methods will never remain for ever.

Կաթ տանողը դիմել է շատ հարուստ, բայց անազնիվ ճանապարհին: Նա ստիպված էր ամեն օր անցնել գետը և հասնել այն քաղաք, որտեղ ապրում են նրա հաճախորդները: Նա խառնվոմ էր գետի ջուրը կաթի հետ, որպեսզի ստանա հնարավորինս բարձր եկամուտ: Մի օր նա գնաց հավաքելու տուրքերը, որպեսզի նշի իր որդու հարսանիքը: Մեծ չափով դրամ հավաքելով՝ նա գնեց հարուստ հագուստ և թանկարժեք զարդեր: Բայց, երբ նա անցնում էր գետը, իր նավը սկսում է կամակորել և իր բոլոր թանկարժեք իրերն ընկնում են գետը: Կաթ վաճառողը վշտեց: Այդ ժամանակ նա լսեց մի ձայն, որը գալիս էր գետից: <<Լաց մի եղիր: Այն ինչ դուք կորցրել եք, դա Ձեր ապօրինի վաստակածն է>>:

Առակի իմաստը՝ Ազնիվ գործերը միշտ խրախուսվում են: Սխալ վաստակած գումարը երբեք չի մնա՝ ջրի բերած, ջրի տարած:

Рубрика: Բառարան

Անգլերեն-հայերեն բառարան

Fourth-չորորդ

Bouble-երկու համար ունեցող հյուրանոցային սենյակ

Middle-միջին

Indeed-իսկապես

Rather-ավելի շուտ

Quit-թողնել

Bath-բաղնիք

Sink-լվացարան

Hill-բլուր

Behind-ետևում

Front-ճակատ

Рубрика: Առողջագիտություն

Ականջների խնամք

 

doctors-am-ear

Դաս 4` Մեր ականջը կազմված է երեք մասից՝ արտաքին, միջին, ներքին: Արտաքին մասը կազմված է ականջախեցուց և արտաքին լսողական անցուղուց: Անցուղու մեջ կան շատ մանր մազիկներ և կա հատուկ նյութ՝ ականջածծումբ, որոնք պաշտպանում են ականջը փոշուց և մանրեներից: Չոպիկով ականջը մաքրելիս մեխանիկորեն ծծումբը հրում ենք ներս: Այն կուտակվելով կարող է առաջացնել ականջի խցանում: Ուստի ականջը չոփիկով խորը մաքրել խորհուրդ չի տրվում: Ականջը ինքնամաքրվում է խոսելու և ծամելու ժամանակ: Պետք է մաքրել միայն երևացող հատվածները և ականջի ետևը:

Рубрика: Մայրենիի օրեր

Քե՛զ ասեմ, այր քաջ Արտաշէս

Քե՛զ ասեմ, այր քաջ Արտաշէս,Որ յաղթեցեր քաջ ազգին Ալանաց,Ե՛կ հաւանեա՛ց բանից աչագեղոյ դստերս Ալանաց`

Տալ զպատանիդ.

Զի վասն միոյ քինու ոչ է օրեն դիւցազանց`

Զայլոց դիւցազանց զարմից

Բառնալ զկենդանութիւն

Կամ ծառայեցուցանելով

Ի ստրկաց կարգի պահել

Եւ թշնամութիւն յաւիտենական

Ի մէջ երկոցունց ազգաց քաջաց հաստատել:

Рубрика: Մայրենիի օրեր

Հեծավ արի արքայն Արտաշէս ի սեաւն գեղեցիկ…

Հեծավ արի արքայն Արտաշէս ի սեաւն գեղեցիկ,

Եւ հանեալ զոսկէօղ շիկափոկ պարանն,

Եւ անցեալ որպէս զարծուի սրաթեւ ընդ գետն,

Եւ ձգեալ զոսկէօղ շիկափոկ պարանն`

Ընկեց ի մէջք օրիորդին ալանաց,

Եւ շատ ցաւեցոյց զմէջք փափուկ օրիորդին,

Արագ հասուցանելով ի բանակն իւր:

Рубрика: Հայրենագիտություն, Հովհաննես Թումանյան

Պարույր Սեվակ Անլռելի զանգակատուն

Հազար ութ հարյուր վաթսունինն թվին

Հայոց այգիներն ի՞նչ պտուղ տվին,

Հայոց արտերում ի՞նչ բերք էր հասել,-

Դժվար է ասել:

 

Սակայն այդ թվին Մայր Հայաստանի

Արգանդը եղավ սրբորեն բեղուն:

Մի մանուկ ծնվեց Լոռվա Դսեղում…

Նա հետո պիտի դառնա պատանի,

Եվ երիտասարդ, և այր իմաստուն,

Անբախտ Մարոյին լացով սպանի,

Մեր հառաչանքը հասցընի Աստծուն:

Մրմուռից դաղված նրա բերանով

Սարոյի նանը պիտի ողբ ասի,

Մսրա զորքի հետ Դավիթը խոսի,

Գիքորը կանչի. «Էստի՜ համեցեք…»:

Նա պիտի երգի՝ ինչ է կամեցել
Իր մոխրակալած-հրակեզ հոգին
Եվ՝ որքան տրտում — նույնքան կենսագին՝
Տարիներ հետո նա պիտի դառնա
Մի ժողովրդի ազնիվ կենսագիր…
Միևնույն թվին, Լոռուց շատ հեռու՝
Անատոլուի խավար խորքերում
Մեկ ուրիշ մանուկ լույս աշխարհ եկավ:
Մինչ հայրը նրա՝ Գևոն կոշկակար,
Գոգնոցը հանեց, արխալուղ հագավ,
Հարևան-դրկից՝ մի-մի շիշ օղով՝
Նրա տուն մտան՝ աչքալուսանքի:
Հետո հերթն եկավ կանանց հոսանքի.
Մի թաս խավիծով կամ ձվածեղով՝
Ծննդկանի շուրջ նստեցին նրանք՝
Որդուն մաղթելով արևշատություն,
Նորատի մորը՝ շուտ ապաշխարանք,
         Աղվորիկ մի հարս,
         Բարի տատություն…
……………………
……………………
         Երևի այդօր —
         Եթե ոչ մարդկանց,
Գեթ ամենալուր և ամենազոր բնության համար —
         Տոն էր անսովոր.
Չէ որ նա գիտեր, թե ում է ծնել,
         Լսում էր չէ որ,
Թե ինչ նվագներ և ինչ անհամար,
Ինչ հայաշխարհիկ երգեր են հնչում
Այդ երկու թխլիկ նորածինների
Դեռ ոչինչ չասող առաջին ճիչում…
Երևի այդօր ցերեկը ձգվեց՝
Քնից նոր զարթնած կտրիճի նման,
         Իսկ ստվերները՝
Հարված սպասող շնիկների պես պոչերը քաշած՝
         Լուռ կծկըվեցին…
Երևի ահեղ ջրվեժներն այդօր
Հոսեցին անձայն, ինչպես նկարում,
         Եվ լույսը երգեց,
         Քարը պար եկավ…
Անատոլուի ավազուտներում երևի այդօր
Մարդիկ — քնի մեջ — ըմպեցին զովը Լոռվա ձորերի,
Ջահել այրու պես ծարավ արտերը և այգին պապակ
Հագուրդ ստացան կրքոտ Դևբեդի ջրից անապակ…
Իսկ Լոռվա ձորում քուն մտած մարդկանց
         Երազ այցելեց,
Մի հրաշալի՜ց-անսովո՜ր երազ.
Հարավից չված հազարան մի հավք,
Սոխակի ձայնով-ուժով անգըղի,
Աքլորների հետ լուսայգ շեփորեց կտուրներն ի վար,
Հետո դարավոր կաղնու փչակը կտցով քչփորեց
         Եվ — մե՜կ էլ հանկարծ —
Իր կտցի վրա այնտեղից հանեց
         Շողեր ծալծըլված,
         Շողեր դարսիդարս՝
Օձունի վանքի Շարակնոցի պես:
Մինչ այդ շողերը, ծալ-ծալ բացվելով,
Հենց այն է պիտի — ծլընգ հա՜ ծլընգ — զնգային կարմիր,
Հազարան հավքը հրթիռվեց-գնաց՝
Վերև սուրացող ասուպի նման,
Եվ… թառե՞ց արդյոք Լուսաստղի վրա,
Թե՞ ինքը դարձավ Լուսաստըղ մի նոր…
…Երևի այդօր — քանի՜ դար հետո —
Երկինք ու երկիր հաշտվեցին նորից…
…Երևի այդօր — քանի՜ դար հետո —
«Հայաստան» բառից պոկվեցին — ընկան
         «Ռուսա»-ն ու «Տաճկա»-ն…
Рубрика: Հայրենագիտություն, Հովհաննես Թումանյան

Հովհաննես Թումանյան

Հովհաննես Թումանյանը հայ ժո­ղովրդի ազգային մեծ բանաստեղծն է:

Ժողովուրդը նրան անվանում է «Ամենայն հայոց բանաստեղծ»: Նա ծնվել է 1869 թ.

Լոռու Դսեղ գյուղում: Թումանյանը գրել է բանաստեղծություններ, պոեմներ, զրույց­ներ ու հեքիաթներ, քառյակներ, պատ­մվածքներ, ակնարկներ և այլն:

Թումանյանը անսահման հարազատ է յուրաքանչյուր հայի: Քանի որ նա գրել է և մեծերի, և փոքրերի համար, նրա ստեղ­ծագործությունները հայ մարդուն ուղեկ­ցում են իր ամբողջ կյանքի ընթացքում:

Մի մանուկ ծնվեց Լոռվա Դսեղում…

Տարիներ հետո նա պիտի դառնա

Մի ժողովրդի ազնիվ կենսագիր…

Պարույր Սևակ

Թումանյանը անսահման հայրենասեր մարդ և բանաստեղծ էր: Նա իրենն էր համարում հայրենիքի և վիշտը, և ուրախությունը: Հայ անվանի գրող Ավետիք Իսահակյանը իր հուշերում պատմում է մի դրվագ Թումանյանի կյանքից: Նա ներկայացնում է իրենց այցելությունը Անի: «Մոտենում ենք Անիի հոյակապ պարիսպներին,- գրում է Իսահակյանը,- Օհաննեսը հուզված է, ոչինչ չի ասում, միայն արագացնում է քայլերը’ հայացքը շարունակ պարիսպներին: Նա հիացմունքով դիտում էր ամեն մի բեկոր’ արվեստի կնիք կրող: Լուռ, մտասույզ թափառում էր’ անցյալի հետ ներքին խոսակցությամբ տարված, կանգնում էր հրաշակերտ
շենքերի առաջ, հայացքը լարած նայում էր սյուներին, կամար­ներին, քանդակներին, ապա աչքերը գոցում, կարծես մի երաժշտություն էր լսու՝’ ոչ սովորական, ոչ այս աշխարհից։

….Երբ պարիսպներից դուրս էինք գալիս արդեն, Օհաննեսը վերջին անգամ նայեց Անիին և ասաց. «Ինչքան մարդ պիտի անբան-անասուն լինի, որ ձեռք բարձրացնի այս հրաշալիքների վրա։ Միթե այս գեղեցկությունը պիտի մեռնի առանց հետք թողնելու հայկական և ուրիշ ժողովուրդների արվեստի վրա»։

Рубрика: Ռուսերեն 5

Говорящая Рыба 3-ью часть

Неожиданно подходит к ним незнакомый прекрасный юноша и говорит:

— Добрый вечер! Я странник. Не приютите ли вы меня на ночь?

— Почему не приютить, братец-странник! Гость богом послан. Только в эту ночь останавливаться у нас опасно. Взяли мы у Чудовища корову с уговором три года кормиться её молоком. Чудовище поставило условие: через три года оно явится и задаст нам вопросы. Сумеем ответить — корова наша, нет — сами станем его пленниками. Сегодня срок кончился, ночью оно придет, а мы и не знаем, как ему отвечать будем. Что бы Чудовище с нами ни сделало, поделом нам. А вот как бы ты не пострадал!

— Не беда! Что будет с вами, то и со мной, — отвечает странник.

Согласились с ним хозяева. Гость остался. В полночь раздался сильный стук в дверь.

— Кто там?

— Чудовище! Явился я, отвечайте на вопросы!

Где уж тут отвечать! От ужаса и у жены отнялся язык и у мужа. Так оба и застыли на месте

— Не бойтесь, я буду отвечать за вас! — говорит юноша-гость и бросается к двери.

— Я здесь, — слышится за дверью голос Чудовища.

— Я тоже здесь, — отвечает ему гость.

— Ты откуда?

— С того берега моря.

— На чем приехал?

— Оседлал хромого комара, сел верхом и приехал!

— Значит, море было маленькое?

— Какое там маленькое! Орлу не перелететь его.

— Значит, орел — птенец?

— Какой там птенец! Тень от его крыльев покрывает город!

— Значит, город очень маленький?

— Какой там маленький! Зайцу не перебежать его.

— Значит, заяц крошечный?

— Какой там крошечный! Из его шкуры можно выкроить тулуп, шапку да пару рукавиц в придачу.

— Значит, носить их будет карлик?

— Какой там карлик! Посади ему на колено петуха — кукареку не услышит.

— Значит, он глухой?

— Какой там глухой! Он слышит, как олень в горах траву щиплет.

Растерялось Чудовище: чует оно, что там, за дверью, есть какая-то мудрая сила — смелая и непобедимая. Не знает Чудовище, что еще сказать, тихо отступает и исчезает в ночной тьме.

Муж и жена избавились от напасти, радуются, ликуют.

Вскоре занялась заря. Юноша-гость начинает прощаться.

— Нет-нет, не пустим! — загородили ему дорогу муж и жена. — Ты спас нам жизнь — скажи, чем отблагодарить тебя?

— Не за что благодарить, мне идти надо.

— Ну, хоть имя свое назови. Если не сумеем отблагодарить — так будем знать, кого благословлять.

— Сотвори добро и хоть в воду его кинь — оно не пропадет. Я та самая говорящая рыбка, которую ты пощадил, — ответил незнакомец и исчез.

А муж и жена остались в радостном изумлении.

Выполнить задание:

  1. К данным словам подобрать синонимы и составить с ними  предложения: неожиданно , странник,  ужас, смелый

Неожиданно-внезапно 

Внезапно птенец упал с крыши.

Странник-путешественник
Христофор Колумб был великим путешественник.

Ужас-страх

Оставшись одна в тёмной комнате, я испытала страх.

Смелый-храбрый 

Храбрый солдат совершил подвиг.

К данным словам подобрать антонимы и составить с ними предложения:  радуются, тьма, мудрая, смелый

Радуются-печалятся 

Ученики печалятся из-за сорванного урока.

Тьма-свет

В конце тоннеля виднелся свет. 

Мудрая-глупая 

Глупая курица бегала по двору. 

Смелый-трусливый 

Трусливый заяц прятался в глубокой норе.

3.Объяснить выражения  отнялся язык, застыли на месте

Отнялся язык-испугался 

Застыли на месте-внезапность

4. Какой  армянский вариант данной поговорки?                                                                             -Сотвори добро и хоть в воду его кинь — оно не пропадет.  

Լավուցյուն արա, գցի ջուրը:

 -Гость богом послан.

Հյուրն Աստծունն է: