Рубрика: Русский язык 6

Домашняя робота

 • Прочитайте один из рассказов авторов:

М. Пришвин

В. Драгунский

 • Подготовьте пересказ выбранной истории, напишите мнение о ней. Попробуйте придумать свой рассказ, фантастический или реальный.

Я прочитала историю «Хитрый способ«. Эта история мне очень понравилась. Он про семью которая не хотела мыт посуду. А маленький мальчик придумал хитрый способ. Маленький мальчик очень умный и забавный. Это история учет что кроме хитрых способов можно найти и простые способы, только они не такие интересные чем хитрые. История имеет и такой смысл что если твой способ не одобряли не надо расстроится только думать «Почему я сам не догадался».

«Решили, делайте»
Однажды, летом, семя думала где ехать на каникулы. Мама говорит.

-Я знаю очень красивое место где можно отдохнут. Давайте пойдем туда. 

-Я не согласен,-сказал папа,-там машина не идет а я не собираюсь пойти куда то без машины. 

-Ладно,-сказала Марина,-давайте пойдем в море.

-Да, я иду,-сказал папа.

-Я тоже,-говорит мама,

-И я пойду,-согласился Миша.

-Но а потом пойдем на в очень красивое место в Армении. 

-Да пойдем.

Летом все вместе поехали в море. Там они очень хорошо отдохнули. Через 10 дней вернулись назад домой. После этого они забыли про Армению. Уже потом когда опят было лето они вспомнили про Армению, но захотели сперва опят  быт на море. Опят они забыли и не успели быт в Армении. Третий год они решили сперва пойди туда но случилась беда; папа сломал ногу. А у Марины сломался зонт которого она так любила. И сут этой истории в том что если что то решаешь не надо оставлять это на потом. Надо это сделать сей же час. 

Дополнительно

Выучите одно из стихотворений авторов, также можете попробовать прочитать стихотворения выразительно, сделать аудиозапись и опубликовать в блоге:

А. Фет

С. Есенин

Ф. Тютчев

Рубрика: Պատմություն 6

Պատմություն տն. աշ.

Կատարման ժամկետը` ապրիլ

 1. Թվարկել Արտաշեսյան արքայատոհմի կառավարման ժամանակաշրջանի 5 կարևորագույն իրադարձությունները: Իրադարձությունների ընտրությունը հիմնավորել;
  1. Հայկական հողերի միավորումը և կենտրոնացված միասնական պետության ստեղծման նախաձեռնությունը:
  Ընտրել եմ Հայակկան հողերի միավորման և միասնական պետության ստեղծման նախաձեռնությունը, որովհետև իրենց ձեռքն են վերցնում հարուստ ստրկատերերը խոշոր տիրապետություն ձեռք բերելու համար: Ի տարբերություն ստրկատերերի, ժողովրդական մասաները, ձկտում էին իրենց ուժերը և ջանքերը միավորել, համախմբել մի միասնական պետության մեջ` երկիրը օտարերկյա թշնամիներից համատեղ կերպով պատշպանելու նրա տնտեսական ու մշակույթային կյանքի հետագա վերելքը, նրա քաղաքական հզորությունը ապահովելու համար: 
  2. Արտաշատի կառուցումը
  Ընտրել եմ Ատաշատի կառուցումը, որովհետև Հայաստանում արտադրողական ուժերի ընդհանուր վերելքը`հատկապես արհեստագործության, առևտրի և դրամական շրջանառության զարգացումը անհրաժեշտ նախադրյալներ են ստեղծում նոր քաղաքների և քաղաքատիպ ավանների առաջացման համար, դրա համար Արտաշեսը Արաքսի ձախ ափին Արարատյան դաշտում Ք. ա. 160թ.-ին կառուցում է մի նոր մայրաքաղաք, որը նրա անունով կոչվում է Արտաշատ:
  3.Ծոփքի միացումը Մեծ Հայքին
  Ես ընտրել եմ Ծոփքի միացումը Մեծ Հայքին, որովհետև Ծոփքը Մեծ Հայքին միացնելու առաջին փորձը կատարել է Արտաշես առաջինը, մտածելով, որ դա շատ կարևոր է, քանի որ երբ Արտաշեսը միավորում էր Հայկական հողերը, Ծոփքը մնացել էր անկախ: Նա չկարողացավ միավոր Կապադովկիայի միջամտության պատճառով: Այժմ այդ իրագործեց Արտաշեսի թոռ` Տիգրան II-ը, որը Ք. ա. 94թ.-ին հաղթելով Ծոփքի Արտանես թագավորին Ծոփքը միացնում է Մեծ Հայքին:
  4. Ք. ա. 85թ.-ին Հայ-Պարթևական դաշինք
  Ես ընտրել եմ  Ք. ա. 85թ.-ին Հայ-Պարթևական դաշինքը, որովհետև այն շատ կարևոր իրադարձություն էր, քանի որ Պարթևները անընդհատ իշխելով և հաջողություններ ունենալով Հայաստանի նկատմամբ, Տիգրան մեծի թագավորության ժամանակ պարտություն կրելով Հայկական բանակից հաշտություն են խնդրում Տիգրանից: Ըստ Ք. ա. 85թ.-ի կնքված Հայ-Պարթևական պայմանագրի Պարթևները ոչ միայն հրաժարվում են Տիգրանի նվաճած երկրներից, ոչ միայն ընդունում են Տիգրանի գեր իշխանույթունը, այլև Պարթևական թագավորները հրաժարվում են իրենց արքայից-արքա տիտղոսից, որը այնուհետև կրելու էին Տիգրանը և նրա հաջորդները:
  5.Արտաշատի պայմանագիրը
  Ես ընտրել եմ Արտաշատի պայմանագիրը, որովհետև ճիշտ է, մի քիչ ցավալի պայմանագիր էր, որովհետև Հայաստանը զրկվում էր բոլոր նվաճումներից, բայց դրա փոխարեն պահպանում էր իր ամբողջականությունը: Այս պայմանագիրը կնքվել էր մ. թ. ա. 66թ.-ի Արտաշատում Տիգրան Մեծի և հռոմեական զորավար Պոմպեոսի միջև: 
 2. Սահմանել Արտաշեսյան Հայաստանի պատմության 5 կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորել;
  1. Սահմանա քար-հատուկ քարեր Արամերեն գրով, որը Արտաշեսը կանգնեցրեց հողերի սահմաններում, որպիսզի արդար բաժանում կատարվի:
  Ընտրել եմ սահմանա քարը, որովհետրև այն շատ կարևոր էր նոր ձևավորվող պետականության համար, որպեսզի հողը պաժանվեր արդար և զորեղները ավելի շատ տարածքներ չգրավեին: 
  2.Հայկական Կարթագեն-այսպես էր կոչվում Արտաշատ քաղաքը, որովհետև ըստ պատմաբանների այն կառուցվել էր Կարթագենցի զորավար Հաննիբալի նախագծով:
  Ընտրել եմ Հայկական Կարթագենը, որովհետև գտել եմ, որ այն շատ կարևոր էր, քանի որ մինչև Տիգրանակերտի կառուցումը ինչպես նաև հետագա տարիների Արտաշատը համարվել է Հայաստանի համար հզոր մայրաքաղաք:
  3.Ծովից-ծով Հայաստան-Տիգրան Մեծի օրոք Հայկական հողերը ձգվում էր Միջերկրական ծովից մինչև Կասպիծ ծով ու դրա համար էր այն կոչվում էր Ծովից-ծով: 
  Ընտրել եմ Ծովից-ծով Հայաստանը, որովհետև երբ այն կարդում եմ լցվում են հպարտությամբ, որ ունեցել եմ ժամանակին այդպես հզոր հայրենիք:
  4.Հռոմեական պրովինցիա-այսպես էին կոչվում Հռոմի նվաճված երկրները իբրև Հռոմի մի մասնիկ կամ նահանգ, սակայն Հայաստանը երկար տարիներ չդարձավ պրովինցիա:
  Ընտրել եմ Հռոմեական պրովինցիան, որովհետև Օգոստոս կայսրը գտնում էր, որ մեծ շնորհ է արել, որ Արտաշես թագավորի սպանությունից հետո, հետևելով իր նախնիների օրինակին թագավոր էր դարձրել Տիգրան թագավորի թոռ` Արտավազդի որդի` Տիգրան III-ին: 
  5.Հայրենապաշտ տիրակալ-այսպես կոչեցին Տիգրան մեծին նրա մահից հետո:
  Ընտրել եմ հայրենապաշտ տիրակալը, որովհետև նա ունենալով մեծ փարք ու նվաճումներ նախընտրեց հրաժարվել իրեն բոլոր նվաճումներից, բայց դրա փոխարեն պահպանել իրեն հայրենի տարացքները և ժողովրդին փրկեց ստրկացումից ու կոտորումից:
 3. Վերլուծել Սերվիոս Տուլիոսի բարենորոգումները;
  Ըստ առասպելի հին ժամանակ 7 թագավոր իրար հետևից կառավարել են Հռոմը: Նրանցից առաջինը եղել է Հռոմուլոսը:  Հռոմում կային լիրավ հռոմեացիներ, որոնք իրենց կոչում էին պատրիկներ`հոր որդիներ, քանի որ ընտանիքներում լռիվ իշխում էր հոր խոսքը և նրանք նույնիսկ կարող էին որոշումներ կայացել ընտանիքի անդամի ապրել կամ մեռնելու համար: Իսկ պլեյբեմներ դրանք երկվոր հռոմեացիներն էին, որոնք կաորղ էին նույնիսկ հարուստ լինել, բայց չունեին ոչ մի իրավունք երկրի կառավարման գործում, դրա համար նրանք անընդհատ պատերազմի մեջ էին: Սերվիոս Տուլիոսը իր կառավարման ժամանակ կարևոր համարեց այդ հարցը: Նա, որոշեց բարենորոգումներ կատարել և Պլեյբեմներին թույլատրելով ծառայել բանակում, քաղաքացիական իրավունք ստանալով և բաժանելով թե’ պատրիկներին, թե’ պլեյբեմներին գույքային հինգ կարգի: Այս բարենորոգումները իմ կարծիքով շատ կարևոր էին, քանի որ դրանից հետո ժողովուրդը կարողացավ ավելի խաղաղ ապրել: Սերվիոս Տուլիոսը իր բարեփոխումներով կարողանում է մեզ ապացուցել, որ իրնքը եղել էր ամենահեռատես և ամենաժողովրդասեր թագավորը այդ 7 թագավորների միջից: Սերվիուս Տուլիոսից հետո կառավարեց Տարքգրիմիոս գոռոզը, որի ժամանակ թագավորությունը տապալվեց և Ք. ա. 510թ.-ին պատրիկները աստամբեցին և պետության կառավարումը վերձրեցին իրենց ձեռքը: Այս դեպքն էլ է մեզ ապացուցում, որ Սերվիուս Տուլիոսը կարողացել է իր ժողովրդին տալ ճիշտ ուղություն և ճիշտ բարեփոխումներ, որի ժամանակ ժողովուրդը կարողացել էր համեմատաբար լինել ավելի հանգիստ և ավելի խաղաղ: Պատրիկների միջից ժողովուրդը ամեն տարի ընդրում էր երկու կոնսուլ և թագավորությունը վերածվեց հանրապետության, որտեղ իշխում էին պատրիկները: Եվ այսպես ես մտածում եմ, որ միայն Սերվիոս Տուլիոսի ժամանակ է եղել ժողովրդավարությունը:

Աղբյուրները`

Հայ ռազմական արվեստի պատմություն (գլուխ 45)

Տիգրան Բ Մեծ

Տիգրան Մեծ

Մեր մեծերը. Տիգրան Մեծ

Հայկ Խաչատրյան. «Տիգրան Մեծ» (պատմավեպ)

Հայաստանի կայսր Տիգրան Մեծ

Տիգրանակերտ մայրաքաղաքը

Արտավազդ Բ. հմուտ դիվանագետն ու տաղանդավոր մտածողը

Ու/Ֆ «Արտավազդ Բ. պատիվը` կյանքից վեր»

Մեր մեծերը. Արտավազդ Բ

Հայկ Խաչատրյան. «Արտավազդ» (պատմավեպ)

Արտաշես Բ. Արտաշեսյան թագավորական հարստության վերջին հզոր գահակալը

Տիգրան Դ և Էրատո

Տիգրան Պետրոսյանց. «Էրատո» (պատմավեպ)

Հռոմի հիմնադրումը

Հին Հռոմի համառոտ պատմությունը

Ու/Ֆ «Հռոմի հիմնադրման պատմությունը»

Արքաների ժամանակաշրջանի Հին Հռոմը

Սերվիոս Տուլիոս

Սերվիոս Տուլիոսի բարենորոգումները

Սերվիոս Տուլիոս. կյանքը և գործունությունը

Պատրիկների և պլեբեյների պայքարը

Ստրուկները Հին Հռոմում

Ու/Ֆ «Ի՞նչ մենք չգիտենք հին հռոմեացիների մասին»

Рубрика: Русский язык 6

Домашняя робота

 •  Выберите рассказ одного из авторов.  Прочитайте историю, подготовте пересказ. Напишите мнение о ней. Опубликуйте в блоге.

К. Паустовский 

Т. Александрова

В. Бианки.

Я прочитала рассказ Михаила Зощенко <<Беда>>. Это история про Егора Иваныча который купил себе лошадь. Он не очень жалел иметь лошадь и получил его, но потом случилась беда…. А про беду вы сами узнаете. История немного сложное для детей.

 • Попробуйте придумать свой рассказ о каких-то интересных, необычных приключениях (наподобие прочитанных историй) выдуманных или существующих героев.

Однажды один человек очень-очень захотел быт богатым и иметь все. И так он каждый день говорил про это. В один день он проснулся и увидел что он в другом доме, в другой комнате. И в друг к нему подошёл незнакомиц и сказал «Не хотите чайку» . Он спросил этого человека где он а человек сказал удивился и сказал что он в доме. Он встал а вокруг все блестит. Он вышел на улицу а там города не видно, только его очень большой дом. Он понял что его мечта сбылась и он стал богатым. Прошло несколько дней и он решил прогуляться, но его помощник не отпустил его. Он сказал что нибизопасно ходит один. И с тех пор он не чего не делал. Даже без помощи в машину не сидел. И тогда он проснулся и понял что спит. С этого дня он не когда так не говорил.

 • Дополнительно

Выучите одно из стихотворений авторов:

А. Фет

С. Есенин

Рубрика: Մաթեմատիկա 6

Կրկնություն

 1. Կատարե՛ք գործողությունները և համեմատե՛ք արդյունքները.
  ա) 3,76 ⋅ 0,1 < 10,26 ⋅ 0,03, դ) 4,25 ⋅ 11,1 < 56,8 ⋅ 0,2,
  բ) 5,71 ⋅ 23 < 2,8 ⋅ 45, ե) 0,705 ⋅ 9,43 < 8,99 ⋅ 0,77,գ) 1,92 ⋅ 8,4 > 17,5 ⋅ 0,8, զ) 0,006 ⋅ 1000 < 100 ⋅ 0,083:
 2. Փռված անկյան մեջ նրա գագաթից ճառագայթ է տարված այնպես, որ ստացված երկու անկյուններից մեկը 30°‐ով մեծ է մյուսից։ Ի՞նչ չափեր ունեն այդ անկյունները, եթե փռված անկյունը հավասար է 180°-ի։
 3. Քառակուսու պարագիծը 240 սմ է։ Գտե՛ք նրա մակերեսը։

Պատ.՝3600սմ

 1.  Երկու քաղաքների միջև եղած ճանապարհը մեքենան կարող է անցնել 5 ժամում, եթե ընթանա 80 կմ/ժ արագությամբ։ Սակայն մեքենան ճանապարհի առաջին կեսն անցել է 100կմ/ժ արագությամբ, երկրորդը` 50 կմ/ժ։ Ինչքա՞ն ժամանակում է մեքենան անցել ամբողջ ճանապարհը։

Լուծում

80×5=400կմ

400:2=200կմ

200:100=2ժ

200:50=4ժ

2+4=6ժ

Պատ.՝6ժ

 1. Կատարե՛ք բազմապատկում.
  ա) (6,4 ⋅ 0,5) ⋅ 0,2=0.64, գ) (15,2 ⋅ 6) ⋅ 8,7=793,44, ե) 5 ⋅ 9,8 ⋅ 0,2=9,8,
  բ) 8,1 ⋅ (10,1 ⋅ 0,93)=76.0833, դ) 9,8 ⋅ 6,5 ⋅ 4,3=253,75, զ) 36,2 ⋅ 10 ⋅ 8,5=40,77:
 2. Կատարե՛ք բազմապատկում.
  ա) 7,31 ⋅ 2,06=15,0586, դ) 20,02 ⋅ (–11,99)=-240,0398, է) (–0,72) ⋅ (–0,27)=0,1944,
  բ) 0,1 ⋅ 4,767=0,4767, ե) (–34,8) ⋅ (–0,348)=106,0704, ը) (–3,61) ⋅ 9,876 =-35,65236,
  գ) (–5,32) ⋅ (–2,2)=11,704, զ) 12,12 ⋅ 10,01=121,3212, թ) (–0,01) . 43,9=-0,439 ։ Լրացուցիչ առաջադրանք
 3. Շոգենավն առաջին օրն անցավ ամբողջ ճանապարհի 1/7‐ը, իսկ երկրորդ օրը՝ 2/7‐ը։ Ճանապարհի ո՞ր մասը մնաց անցնելու։

Պատ.՝4/7 մասը

 1. 50 թիվը նախ մեծացրել են 25 %-ով, ապա ստացված թիվը փոք­րացրել են 20 %-ով։ Ինչպիսի՞ թիվ է ստացվել` 50-ից մե՞ծ, թե՞ փոքր։

Պատ.՝ ստացվում է հենց 50

 1. Գրե՛ք երկու կանոնավոր և երեք անկանոն կոտորակներ, որոն­ցից յուրաքանչյուրի համարիչի և հայտարարի գումարը հավա­սար է 18‐ի։

Պատ.՝անկանոնը-9/9, 10/8, 13/5

Կանոնավոր-8/10, 7/11, 6/12

 1.  Լուծի՛ր ռեբուսը․
  + Մ  Ո  Մ
  Կ Ր  Ա  Կ
  ————
  Լ ՈՒ Յ Ս

Պատ.՝646+7431=2079

Рубрика: Русский язык 6

Домашнная робота

 • Выберите один (можно несколько) из рассказов Марины Дружининой, Михаила ЗощенкоТамары КрюковойАстрид Линдгрен.
 • Прочитайте, подготовьте пересказ истории, напишите мнение о ней в блоге. Незнакомые слова выпишите, най.дите объяснения, синонимы к ним.
  Я прочитала рассказ «Самое-главное». Этот рассказ мне очень понравился. Этот рассказ как и другие имеет смысл. А смысл в том что чтобы быт храбрым надо быт и умным. Я бы этот рассказ рассказала детям по моложе чтобы они поняли в чем суть и были храбрыми.
 • Выполните задания 60-71 на стр. 12 (слайд 8).
  60.приехали
  61.вышли
  62.вошли
  63.подошел
  64.пришли
  65.подьехали
  66.вышли
  67.вошли
  68.пошли
  69.пришли
  70.ушли
  71.прошел