Рубрика: Տրամաբանություն

Խառը խնդիրներ և հանելուկներ

 1. Ի՞նչ ես տեսնում նկարում

111

Պատ.` առաջին հայացքից ես տեսել եմ լեռներ, բայց ուշադիր զննելուց հետո ես նկատեցի փոքրիկ ժպիտ պատկերի աջ մասում:

2.  Imagine a big, dark room.  Imagine you are in it.  How do you get out?

Answer; open the eyes

3. You can catch, but cannot throw? what is that?

Answer; disease

4. Քանի՞ երկնիշ թիվ կա, որոնց տասնյակների նիշը փոքր է միավորներից:

5124

Պատ.`36

5. Կարո՞ղ ես գտնել այն ամենամեծ եռանիշ թիվը որի քառակուսին փոքր է 500 000 -ից և ստացված թվի թվանշանների գումարը հավասար է  43 – ի:

Պատ.`707

6. Երեկոյան ժամը 9 է: Ժամը քանիսը կլինի՞ 23, 999, 997 ժամ հետո:

7. A couple Adam and Eve are undergoing turmoil in their life so decided to commit suicide. They decided that on the count of three, they both will jump off the building. So they started counting and on the count of three Adam jumped, but Eve stayed and watched Adam drop for 7 seconds and then she saw a parachute open.

11

WHO betrayed who?

8. It is always coming…  but never arrives.  What is it?

Answer; tomorow

9.Նկարի մեջ գտիր սխալը

էէէ

Պատ.`սխալ է գրված mistake բառը:

10. Ինքդ կազմիր հանելուկ։

 

Рубрика: Քիմիա 7

Երկաթի և ծծումբի անհամասեռ խառնուրդի բաժանումը…

Այսօր մենք կատարեցինք երկու փորձ, որի ընթացքում փորձում էինք երկու եղանակով բաժանել ծծումբը և երկաթի նրանց անհամասեռ ծառնուրդից:

1. Առաջին եղանակով փորձը կատարելիս մենք շատ քիչ քանակությամբ խառնուրդը լցրեցինք ջրով լի տարայի մեջ և տեսանք, որ երկաթը իջնում է ջրի հատակ, իսկ ծծումբը մնում  է ջրի երեսին: Այս եղանակով մենք կարող ենք հեշտությամբ նրանց առանձնացնել:

img_20171124_131856

2. Երկրորդ փորձի համար մեզ անհրաժեշտ էր թուղթ և մագնիս: Փորձի ժամանակ մենք խառնուրդը լցրեցինք թղթի կտորի վրա: Լցնելուց հետո մագնիսը մոտեցրեցինք խառնուրդին և տեսանք, որ երկաթը կպավ մագնիսին, իսկ ծծումբը` մնաց թղթի վրա:

Рубрика: Հայոց լեզու 7

Գործնական քերականություն: 28.11.2018

Որոշյալ և անորոշ առում

 1. Ուշադրությու` ն դարձրու ընդգծված գոյականների ձևերին և իմաստներին, գտի´ր տարբերությունները:

Ա. Դերձակը հագուստ էր կարում: Բ. Դերձակը հագուստն էր կարում:

Ա. Փողոցում գիրք  էր վաճառվում: Բ.  Փողոցում գիրքը  վաճառվում էր:

Ա.Ծովային մի թռչուն երկար ժամանակ լողում ու սուզվում էր:

Բ.  Ծովային մ թռչունը երկար ժամանակ լողում ու սուզվում էր:

Ա. Անտառում մի որսորդի հանդիպեց: Բ. Անտառում որսորդին հանդիպեց:

Ա. Այստեղ հավանաբար արջ է պառկած եղել: Բ. Հավանաբար արջն այստեղ է պառկած եղել:

Ա նախադասություններում գոյականներում ը կամ ն հոդակապը չկա, իսկ Բ նախադասություններում կա:

 1. Ուշադրությո՛ւն դարձրու ընդգծված գոյականներին և պատասխանի´ր հարցերին:

Ա. Անտառի  թավուտում ծուղակ է դրված: Բ. Ծուղակն անտառի  թավուտում է դրված:

Ա. Վագրի համար փորված  փոսի մեջ փիղ է ընկել: Բ. Փիղն  ընկել է վագրի համար փորված  փոսի մեջ:

Ա. Ինչ-որ որսագողեր ծառերի մեջ ցանց են կապել՝ զեբրեր որսալու համար: Բ.Որսագողերը ծառերի մեջ ցանց են կապել՝ զեբրերին որսալու համար:

Ա. Նա ուսապարկից մի տուփ  հանեց: Բ. Նա ուսապարկից հանեց տուփը:

Գոյականի  ընդգծված ձևերից  ո՞րն է որոշյալ առումով դրված, ո՞րը`

 անորոշ: Պատասխանդ փորձի՛ր պատճառաբանել:

Բ նախադասություններում միշտ գոյականի վերջում դրված է լինում ն կամ ը տառերը, որը դարձնում է առարկան որոշյալ:

Ինչո՞վ են տարբերվում որոշյալ և անորոշ  առումները: (Ինչպե՞ս է կազմվում որոշյալ առումը):

 Որոշյալ գոյականների վերջում դրվում է ն կամ ը տառերը: 

 1. Ուշադրություն դարձրո´ւ ընդգծված բառերին և գրի՛ր, թե բառին ե՛րբ է ավելանում ը, ե՛րբ` ն:

Գործը վաղվան մի´ թող: Գործն է անմահ:Գործն անմահ է:

Ավելի քան հարյուր տարի նավը մնաց ծովի հատակին:  Նավն  ավելի քան հարյուր տարի սուզված մնաց:

Ուումնասիրում էր իրենց գյուղի բույսերը: Իրենց գյուղի բույսերն էր ուսումնասիրում:

Սիրտը գործում էր օր ու գիշեր: Սիրտն օր ու գիշեր գործում է:

Հետքերը տանում էին անտառ: Հետքերն  անտառ  էին տանում:

Աղեղնավորը ներկաներին սպառնում էր ու գոռգոռոմ: Աղեղնավորն  սպառնում էր  ներկաներին ու գոռգոռում:

Աղջիկը հավանաբար շտապում էր: Աղջիկն շտապում էր հավանաբար:

Գինին կարասներում էին պահում: Գինին էին պահում կարասներում:

 Տղան ցանկապատի վրայով թռավ: Տղան էր ցանկապատի վրայով թռչողը:

 Երբ գոյականից հետո եկող բառի առաջին տառը ձայնավոր է, գոյականին ավելանում է ն տառը, իսկ երբ բաղաձայն` ավելանում է ը տառը:

 1. 158. Փորձի՛ր բացատրել, թե ինչո՛ւ է ը (ն) մասնիկը կոչվում հոդ(Հոդ նշանակում է  կապ):

 

 1. Գծիկները փոխարինի´ր ը կամ ն հոդով:

Ժողովուրդները տարբերվում են իրենց արտաքին տեսքով, լեզվով  ու սովորույթներով:

Ժողովուրդներն իրենց արտաքին տեսքով, լեզվով  ու սովորույթներով են տարբերվում:

Աստղադիտակը դանիացի ապակեգործներ-են ստեղծել: Աստղադիտակը ստեղծել են  դանիացի ապակեգործները:

Եվրոպացիներն առաջին անգամ արևածաղիկը տեսան մեքսիկական պրերիաներում, երբ հայտնագործեցին Ամերիկան: Արևածաղիկն առաջին անգամ եվրոպացիները տեսան մեքսիկական պրերիաներում, երբ հայտնագործեցին Ամերիկա: Եվրոպացիները մեքսիկական պրերիաներում առաջին անգամ տեսան արևածաղիկն, երբ հայտնագործեցին Ամերիկան:

Գառնիի սյունազարդ տաճարը (մ.թ. 77 թվական) Միհր աստծո պատվին է ստեղծվել: Գառնիի սյունազարդ տաճարը ստեղծվել է (մ.թ. 77 թվական) Միհր աստծո պատվին: Միհր աստծո պատվին է  ստեղծվել Գառնիի սյունազարդ տաճարը (մ.թ. 77 թվական):  Միհր աստծո պատվին Գառնիի սյունազարդ տաճարն է ստեղծվել (մ.թ. 77 թվական):

 1. Փակագծերում տրված բառերը գրի՛ր որոշյալ կամ անորոշ առումով:

Երկրագնդում վայրի կենդանիների (բնաջնջում)-բնաջնջջումը շարունավում է: Դա (կասեցնել)-կասեցնելը  շատ դժվար է, թեև երևացել են մխիթարական ինչ-որ (նշաններ)-նշաններ: Մարդկանց մեջ հետզհետե արթնանում է այն (միտք)-միտքն, որ առանց կենդանիների իրենց (կյանք)-կյանքն անգույն ու անհրապույր կլինի: Այդ մասին (խոսք)-խոսք կարող են ասել այն (որորդներ)-որսորդներն, որոնք (զենք)-զենքը փոխարինել են լուսանկարչական ապարատով: Նրանք (ուժեր)-ուժեր ու (ժամանակ)-ժամանակ չեն խնայում, ժամեր շարունակ դարանամուտ են լինում կենդանիների կյանքից որևէ (դեպք)-դեպք դիտելու համար:

Գոյականը խոսքի մեջ կարող է գործածվել որոշյալ կամ անորոշ առումով: Որոշյալ առումն արտահայտվում է որոշիչ ը կամ ն հոդերի միջոցով: Բաղաձայնով ավարտվող բառերը ը հոդն են ստանում, ձայնավորող ավարտվողները` ն: Ը  հոդը կարող է ն-ով փոխարինվել, երբ հոդն են ստանում, ձայնավորով ավարտվողները՝ ն: Ը  հոդը կարող է ն-ով փոխարինվել, երբ նրան հաջորդող բառը ձայնավորով կամ սկ, սպ, ստ, զբ, զգ, շտ, կապակցություններով է սկսվում:

Рубрика: Ֆիզիկա. լաբարատոր աշխատանք

Նյութի խտություն. մարմնի ծավալի և զանգվածի հաշվումը

Մարմնի ծավալը մարմնի զբաղեցրած տեղն է: Ծավալի միավորը միավորների ՄՀ-ում ընդունված է այն խորանադրի ծավալը, որի բոլոր կողմերը մեկ մետր են: Այդ միավորը անվանում ենք մեկ մետր խորանադդ (1մ³), օգտագործվում են նաև 1սմ³, 1դմ³, 1մմ³, 1լ³, 1մլ³ և այլն:

Նյութի խտությունը միավոր ծավալով մարմնի զանգվածն է: Նյութի խտություն կոչվում է այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է մարմնի զանգվածի և ծավալի հարաբերությունը:

ρ(ռո)=m(էմ)/v(վէ)     v=m/ρ          m=ρv

Չափման միավորը ՄՀ-ում 1կգ/մ³, 1գ/սմ³:

Рубрика: Երկրաչափություն 7

Ինքնաստուգում

 1. Եռանկյան կողմերը հարաբերում են ինչպես 3:4:6 ։ Գտեք եռանկյան կողմերը, եթե  ամենամեծ կողմը 30 սմ է։

1 jisht

 1. ABC ու MNK եռանկյուններում AB=MN, <BAC=< NMK, <ABC=<MNK : Հավասա՞ր են ABC եւ MNK եռանկյունները։

կից @

 1. AB  ու CD հատվածները հատվում են Օ կետում, որը նրանցից յուրաքանչյուրի միջնակետն է։ Ցույց տուր, որ AOD ,  COB եռանկյունները հավասար են։

Կից 3

 1. ABC ու  PKL եռանկյուններում   AB=13, BC=11, AC=7, PK=7, KL=11, PL=13: Հավասա՞ր են արդյոք  ABC ու PKL եռանկյունները:

կից 4

 1. ABC եռանկյան AC=CB, <B=63°: Գտեք A անկյանը կից արտաքին անկյունը։
 2. * Գրիր եւ բացատրիր եռանկյունների հավասարության 1-ին հայտանիշը։

Եթե եռանկյան երկու կողմերը և նրանց կազմած անկյունը համապատասխանաբար հավասար է մյուս եռանկյան երկու կողմերին և նրանց կազմած անկյանը, ապա եռանկյունիները հավասար են:

 1. * Գրիր եւ բացատրիր եռանկյունների հավասարության 2-րդ հայտանիշը։

Եթե մի եռանկյան կողմը և նրան առընթեր երկու անկյունները համապատասխանաբար հավասար են մյուս եռանկյան կողմին և նրան առընթեր երկու անկյուններին, ապա եռանկյունիները հավասար են:

 1. * Գրիր եւ բացատրիր եռանկյունների հավասարության 3-րդ հայտանիշը։

Եթե մի եռանկյան երեք կողմերը համապատասխանաբար հավասար են մյուս եռանկյան երեք կողմերին, ապա եռանկյունիները հավասար են:

Рубрика: Անգլերեն ընտրություն

Did you know? 10 interesting facts

   1. Did you know white cats with blue eyes are usually deaf.

Դուք գիտեք, որ կապույտ աչքերով սպիտակ կատուները սովորաբար խուլ են:

2. Did you know there is no sound in space.

Դուք գիտեք, որ տիեզերքում ձայն չկա:

3. Did you know 11% of people are left handed.

Դուք գիտեք, որ մարդկության 11%-ը ձախլիկ է:

4. Did you know a 1/4 of your bones are in your feet.

Դուք գիտեք, որ մարդու ոսկորների 1/4 մասը ոտեքրում է:

5. Did you know Earth is the only planet not named after a god.

Դուք գիտեք, որ Երկիրը միակ մոլորակն է, որը անունը աստծո անուն չէ:

6. Did you know 45% of Americans don’t know that the sun is a star.

Դուք գիտեք, որ Ամերիկացիների 45%-ը չգիտի, որ արևը աստղ է:

7. Did you know the first Burger King was opened in Florida Miami in 1954.

Դուք գիտեք, որ առաջին Burger King-ը առաջին անգամ բացվել է Ֆլորիդայի Մայամի քաղաքում 1954թ.-ին: 

8. Did you know cats can’t move their jaw sideways. 

Դուք գիտեք, որ կատուները չեն կարող շարժել իրենց ծնոտները:

9. Did you know giraffes can’t swim.

Դուք գիտեք, որ ընձուխտը չի կարողանում լողալ:

10. Did you know gorillas can’t swim.

Դուք գիտեք, որ գորիլանը չեն կարողանում լողալ:

Рубрика: Անգլերեն ընտրություն

Discussion: End of the Year

 • What was the best movie for you this year?

In this year I watch many filmes and all of them are better that others. Now I remember the better filmes that I watch in this year. Ones of them are  «Startrek 1, 2 and 3», <<War of infinity 1>>.

 • What was the best TV show for you this year?

In this year continue a TV show <<Dance 5>>.  Thise show is in Russian, but I understend what they say in it, beouse I speak in Russian.

 • What was the best restaurant you went to this year?

In this year I went to celebrate birthday of my granny in restaurant. This is a best restaurant that I go in my life. I forget the namy of this restaurant, but it’s don’t in country. 

Рубрика: Անգլերեն ընտրություն

Discussion: Christmas

 • Did you believe in Santa Claus when you were a child?

Yes, I belive in Santa, in Christmas magic… Now I belive in it too, becouse all of us can made a Christmas magic and give it to other. 

 • Do you celebrate Christmas in your country?

I celebrtaye my Christmas in Gyumri, with my grand mother and grand father. I didn’t celebrate my Christmas in my home, I every year go to Gyumri, when school is over. 

 • Do you celebrate Christmas in a traditional way?

Gyumris people have a tradition, that in Christmas eve all of us can go to other home and congratulate. In Christmas day I make a diferent dishes with my mother and after that we have a very beautiful table with many dishes. 

 • Do you decorate the outside of your house for Christmas?

In Gyumri my grand father every year decorate the outside of our house with Christmas lightes. In outside we have many trees and with Christmas lightes they will be very beautiful and colorful trees.