Рубрика: Անգլերեն ընտրություն, Բառարան

Անգլերեն-հայերեն բառարան

Worthy-արժանի

Trust-վստահություն

take care of…-խնամել

both-երկուսն էլ

exclaim-բացականչել

enormous-հսկայական

luxurious-շքեղ

huge-հսկայական

well-equipped — լավ սարքավորված

gym room-մարզասրահ

offered-առաջարկել

complain-բողոքել

hesitates-տատանվել

tempted-գայթակղել

invitation-հրավերը

promise-խոստում

Realiz-հասկանալ

relief-հավատ

decisions-որոշում

influence-ազդել

 

Рубрика: Անգլերեն ընտրություն, Բառարան

Անգլերեն-հայերեն բառարան

activitie-գործոնեություն

protection-պահպանություն

environment-շրջակա միջավայր

educational-կրթական

involve-ընդգրկել, ներգրավել

sustaining-պահպանել

to aim-նպատակ ունենալ

key role-հինական դեր

encourage-ոգեվորել

reconnect-կապվել

heritage-ժառանգուտյուն

imbue-լցնել

sense-զգացողություն

ownership-սեփականություն

approaches-մոտեցում

maintain-pahpanel

healthy lifestyle-առողջ միջավայր

in order -որպեսզի

create -կեռտել

consciousness-գիտաքցություն

participation-մասնակցություն

acquire-ձեռք բերել

knowledge-գիտելիք

principles-սկզբունքներ

ensuring-պահպանել

health-առողջություն

 

Рубрика: Բառարան

Հայերեն-անգլերեն բառարան

Discovery-հայտագործություն

Means-միջոց

United-միասնական

States-պետություն

Part-մաս

Continet-աշխարհամաս

North-հյուսիս

South-հարավ

Sailed-նավարկել

Journey-ճամփորդություն

Voyages-ճանապարհորդություն

Decided-որոշել

Sail-լողալ

West-արևմուտք

Sure-վստահ

Reached-հասել

Рубрика: Բառարան

Անգլերեն-հայերեն բառարան

Century-դար

Means-միջոց

Cartoon-մուլտֆիլմ

Create-ստեղծել

Famous-հայտնի

Place-տեղ

South-հարավ

Grew up-մեծացել

Main character-գլխավոր հերոս

Friendely-բարեկամական

Could-կարող է

Audience-հանդիսատես

Screen-էկրան

Soon-շուտով

Bright-պայծառ

Special-հատուկ

Full-լի

Optimism-լավատեսություն

Sucess-հաջողություն

Feel-զգալ

Enjoy-վայլել

Land-երկիր

Built-կառուցել

Also-նույն պես

Return-վերադառնալ

Spend-անցկացնել, ծախսել

Voyage-ուղևորություն

Travel-ճանապարհորդություն

Meet-հանդիպել

Рубрика: Բառարան

Անգլերեն-հայերեն բառարան

Stolen-գողանալ

Perhaps-գուցե

Must guess-պետք է կռահել

Stood-կանգնել էր

Inside-ներսում

Great hurry-մեծ արագությամբ

Took-վերցրեց, խլեց

Top-գագաթ

Such-այդպիսի

Shall-պետք է

Burning-վառում

Invited-հրավիրել

Guests-հյուրեր

Рубрика: Բառարան

Անգլերեն-հայերեն բառարան

Trip-ուղեվորությունը

Middle-միջին

Sur-վստահ

Afraid-վախեցած

Forgot-մոռանալ

Explain-բացատրել

Cottage-տնակ

Leading-առաջատար

Main-հիմնական

Square-հրապարակ

Could-կարող է

Repeat-կրկնել

Cerainly-իհարկե

Hurry up-շտապիր

Use-օգտագործիր

Shook-սեղմեց

Sadly-ցավոք

Decided-որոշել

Straight-ուղիղ

Ahead-առաջ

Difficult-դժվար

Dark-մութ

Fast-արագ

Hourse-ժամ

Yet-դեռ

Already-արդեն

Upstairs-դեպի վեր

Friendly-բարեկամական

Midnight-կեսգիշեր

Appeared-հայտնվել

To get-ստանալ

Рубрика: Բառարան

Անգլերեն-հայերեն բառարան

Rich-հարուստ

Mustard-մանանեխ

Poor-աղքատ

Stood-կանգնել

Bridge-կամուրջ

Found-հայտնաբերել

Believe-հավատալ

Someone-մեկը

Stolen-գողանալ

Seeds-սերմեր

Find-գտնել

Done-կատարած

Anyone-յուրաքանչուր

Sure-վստահ

Airport-օդանավակայան

Hurry-շտապել

Ticket-տոմս

Luggage-ուղղեբեռ

Soon-շուտով