Рубрика: Հանրահաշիվ 7, Երկրաչափություն 7

Կառուցման խնդիրներ

 1. Տրված ուղղի վրա առանձնացրեք տրված հատվածին հավասար հատված:
  1
 2. Կառուցեք տրված երկու հատվածների գումարին հավասար հատված:
  1
 3. Կառուցեքլ տրված երկու հատվածների տարբերությանը հավասար հատված:
  3.PNG
 4. Կիսեք տրված հատվածը:
 5. Տրված հատվածը բաժանեք 4, 8, 16…2n հավասար մասերի:
 6. Տրված հատվածին նրա միջնակետում տարեք ուղղահայաց ուղիղ:
 7. Տրված հատվածի M կետում տարեք նրան ուղղահայաց ուղիղ:
 8. Ուղղից դուրս վերցված կետով տարեք այդ ուղղին ուղղահայաց ուղիղ:
 9. Կառուցեք տրված անկյանը հավասար անկյուն:
 10. Կառուցեք տրված երկու անկյունների գումարին հավասար անկյաւն:
 11. Կառուցեք տրված երկու անկյունների տարբերությանը հավասար անկյուն:
 12. Կիսեք տրված անկյունը:
 13. Կռուցեք տրված ուղղից a հեռավորություն ունեցող ուղիղ:
 14. Տրված հատվածը բաժանեք 5 հավասար մասի:
 15. Տրված հատվածը բաժանեք m:n հարաբերությամբ:
Рубрика: Երկրաչափություն 7

Զուգահեռ ուղղիղներ

106.106

Պատ.`Զուգահեռ ուղղիներ

107. 107

Պատ.`ոչ, չեն կարող

108.

108

Պատ.`այո, զուգահեռ են:

109. 109

նկ 116

Պատ.`այո, զուգահեռ են:

110. 110

Պատ.`այո, զուգահեռ են:

111.111

Պատ.`այո, զուգահեռ են, ըստ զուգահեռ ուղղիղների առաջին օրենքի:

առաջին օրենք Զ.Ու.

112. 112

նկ 116

Պատ.`այո, զուգահեռ են:

113. 113

նկ 116

 Պատ.`այո, զուգահեռ են:

114. 114

Պատ.`այո, զուգահեռ են ըստ երկրորդ օրենքի:

երկորդ օրենք Զ.Ու.

Рубрика: Երկրաչափություն 7

Առաջադրանքները՝ Գ․Վ․ Աղեկյանի խնդրագրքից

 54.54

54 պատ

55.55

55

56.ջւ

57.57

57 պատ

58.58

58 երկր պատ

59. 59

59 պատ

60. 60.PNG

60 պատ

61.61

62.62

63.63

Պատ.`65

64.64

65.65

66.66

Պատ.`այո, հավասար են, ըստ 1-ին հայտանիշի: 

67.67

Պատ.`այո, հավասար են, ըստ 1-ին հայտանիշի: 

68.68

Պատ.`այո, հավասար են, ըստ 1-ին հայտանաշի: 

69.69.PNG

նկ 69

Պատ.` այո, հավասար են:

70.70

Պատ.`այո, հավասար են: 

71. 

71

71 պատ

72.72

72 պատ

74. 74

74 պատ

75. 75

Рубрика: Երկրաչափություն 7

Ինքնաստուգում

 1. Եռանկյան կողմերը հարաբերում են ինչպես 3:4:6 ։ Գտեք եռանկյան կողմերը, եթե  ամենամեծ կողմը 30 սմ է։

1 jisht

 1. ABC ու MNK եռանկյուններում AB=MN, <BAC=< NMK, <ABC=<MNK : Հավասա՞ր են ABC եւ MNK եռանկյունները։

կից @

 1. AB  ու CD հատվածները հատվում են Օ կետում, որը նրանցից յուրաքանչյուրի միջնակետն է։ Ցույց տուր, որ AOD ,  COB եռանկյունները հավասար են։

Կից 3

 1. ABC ու  PKL եռանկյուններում   AB=13, BC=11, AC=7, PK=7, KL=11, PL=13: Հավասա՞ր են արդյոք  ABC ու PKL եռանկյունները:

կից 4

 1. ABC եռանկյան AC=CB, <B=63°: Գտեք A անկյանը կից արտաքին անկյունը։
 2. * Գրիր եւ բացատրիր եռանկյունների հավասարության 1-ին հայտանիշը։

Եթե եռանկյան երկու կողմերը և նրանց կազմած անկյունը համապատասխանաբար հավասար է մյուս եռանկյան երկու կողմերին և նրանց կազմած անկյանը, ապա եռանկյունիները հավասար են:

 1. * Գրիր եւ բացատրիր եռանկյունների հավասարության 2-րդ հայտանիշը։

Եթե մի եռանկյան կողմը և նրան առընթեր երկու անկյունները համապատասխանաբար հավասար են մյուս եռանկյան կողմին և նրան առընթեր երկու անկյուններին, ապա եռանկյունիները հավասար են:

 1. * Գրիր եւ բացատրիր եռանկյունների հավասարության 3-րդ հայտանիշը։

Եթե մի եռանկյան երեք կողմերը համապատասխանաբար հավասար են մյուս եռանկյան երեք կողմերին, ապա եռանկյունիները հավասար են:

Рубрика: Երկրաչափություն 7

Եռանկյունների հավասարության 2-րդ, 3-րդ հայտանիշները Առաջադրանքներն

Դասագիրք

134.134

ա) Ըստ II հայտանիշի` եթե եռանկյան կողմը, նրան առընթեր անկյունները համապատասխանաբար հավասար են մյուս եռանկյան կողմին և նրան առընթեր անկյուններին ապա եռանկյունները հավասար են:

բ)134 բ պատ

135.էփջ

նկ 58

ա)Ըստ II-ի հայտանիշի, եթե մի եռանկյան կողմն ու նրան առընթեր երկու անկյունները համապատասխանաբար հավասար են մյուս եռանկյան կողմին և նրան առընթեր երկու անկյուննեին ապա այդպիսի եռանկյունները հավասար են:

բ)Պատ.`եթե AD=BC=19սմ, CD=AB=11սմ:

136. 136

137.137

նկ 79

Պատ.` OP=OT, քանի որ O կետը միջնակետ է և բաժանում է հատվածը երկու հավասար մասերի: OB=OC=PO=TO.  <P=<T

138.138

Նկ 80