Рубрика: Երկրաչափություն 7

Եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշը

101.101

101 պատ

102.102

102 պատ

103.103.PNG

Պատ.`ոչ, չեն կարող;

104.104

ա) Այս եռանկյունիները հավասար են, քանի որ  եռանկյան երկու կողմերի և նրանց կազմած անկյունը համապատասխանաբար հավասար է մյուս եռանկյան երկու կողմերին և նրանց կազմած անկյանը: 

բ)

105.105

նկ 57

ա) Այս եռանկյունիները հավասար են, քանի որ  եռանկյան երկու կողմերի և նրանց կազմած անկյունը համապատասխանաբար հավասար է մյուս եռանկյան երկու կողմերին և նրանց կազմած անկյանը: 

բ)

106.106

 

ա) Այս եռանկյունիները հավասար են, քանի որ  եռանկյան երկու կողմերի և նրանց կազմած անկյունը համապատասխանաբար հավասար է մյուս եռանկյան երկու կողմերին և նրանց կազմած անկյանը: 

բ)

107.107

ա)Պատ.`AOB և DOC եռանկյունիները հավասար չեն: 

բ)Լուծում

36×2=72º

Պատ.`<ACD=72º

108.108

Պատ.`մեր խնդրում ասվում է, որ երկու հատվածները կիսվում են և այդ աստից կարելի է ենթադրություն անել, որ հատվածները հավասար են:

109.109

110.110

 

111.111

60 մկ

Պատ.` Այս եռանկյունիները հավասար են, քանի որ  եռանկյան երկու կողմերի և նրանց կազմած անկյունը համապատասխանաբար հավասար է մյուս եռանկյան երկու կողմերին և նրանց կազմած անկյանը: 

Рубрика: Երկրաչափություն 7

Երկրաչափություն շաբաթվա առ.

Գիրքը`այստեղ

55.55
Լուծում
ա)44+77=121º
բ)12º37’+108º25’=121º2′

56.56

Լուծում

78-18=60º

60:2=30º

30+18=48º

Պատ.`AOC=30º, COB=48º

57.57

Լուծում

155-15=140º

140:2=70º

70+15=85º

Պատ.`AOC=85º, COB=70º

58.58

Լուծում

108×3=324º

Պատ.`324º

59.59Նկ. 41

 

60.60Նկ. 42

Պատ.`140º

61.61

Պատ.`այո, կարող է լինել:

Рубрика: Երկրաչափություն 7

Ամփոփիչ առ.

F կետը MN հատվածը տրոհում է այնպես, որ MF և FN հատվածների երկարությունների տարբերությունը 9 մ է: Գտի՛ր MF և FN հատվածների երկարությունները, եթե MN=19մ։

1.Ինքնաստուգում 3