Рубрика: Հանրահաշիվ 7, Երկրաչափություն 7

Կառուցման խնդիրներ

 1. Տրված ուղղի վրա առանձնացրեք տրված հատվածին հավասար հատված:
  1
 2. Կառուցեք տրված երկու հատվածների գումարին հավասար հատված:
  1
 3. Կառուցեքլ տրված երկու հատվածների տարբերությանը հավասար հատված:
  3.PNG
 4. Կիսեք տրված հատվածը:
 5. Տրված հատվածը բաժանեք 4, 8, 16…2n հավասար մասերի:
 6. Տրված հատվածին նրա միջնակետում տարեք ուղղահայաց ուղիղ:
 7. Տրված հատվածի M կետում տարեք նրան ուղղահայաց ուղիղ:
 8. Ուղղից դուրս վերցված կետով տարեք այդ ուղղին ուղղահայաց ուղիղ:
 9. Կառուցեք տրված անկյանը հավասար անկյուն:
 10. Կառուցեք տրված երկու անկյունների գումարին հավասար անկյաւն:
 11. Կառուցեք տրված երկու անկյունների տարբերությանը հավասար անկյուն:
 12. Կիսեք տրված անկյունը:
 13. Կռուցեք տրված ուղղից a հեռավորություն ունեցող ուղիղ:
 14. Տրված հատվածը բաժանեք 5 հավասար մասի:
 15. Տրված հատվածը բաժանեք m:n հարաբերությամբ:
Рубрика: Հանրահաշիվ 7

Ֆունկցիայի գրաֆիկ

Կառուցել Ֆունկցիայի գրաֆիկը`

 1. y=2x
  1
 2. y=x/2
 3. y=5x
 4. y=x+1
 5. y=x+5
 6. y=x-5
 7. y=x-2
 8. y=2x+1
 9. y=3x+2
 10. y=2x-3
 11. y=3x-1

Փորձիր նկարագրել թե որ դեպքում ինչպես է փոփոխվում ֆունկցիայի գրաֆիկըv

Рубрика: Հանրահաշիվ 7

Ուղիղ և հակադարձ համեմատականություն

402

Լուծում

80կմ/60կմ = x / 3ժ

80*3։60=4ժ

Պատ․՝4 ժ

403

ա՝

Լուծում

5ն/10ն = x/8օր

5*8։10=4օր

Պատ․՝4օր

բ՝

Լուծում

5/1=8/x

8*1։5=8/5=1,5

404

Լուծում

8/14=63/x

14*63:8=110,25

Պատ․՝110,25

405

Լուծում

8/3 = x/6

8*6:3=16 հնձվոր

Պատ․՝16 հնձվոր

406

Լուծում

8/15 = 30/x

15*30։8=56,25

Պատ․՝56,25

407

Լուծում

80/60 = x/720

720*80։60=960կմ

Պատ․՝960կմ

408

ա՝

60/80 = x/8

60*8։80=6 ժ

Պատ․՝6ժ

բ՝

4/5 = x/10

4*10/5=8 օր

Պատ․՝8 օր

409

Լուծում

1/4000 = 2,5 /x

4000*2,5:1=10000

Պատ․՝10000 հանքաքար

410

 

ա՝

x/60 = 40/30

60*40:30=80

Պատ․՝80կմ/ժ

բ՝

60/50 = x/1

60*1=60

60:50=1,2

Պատ․՝1,2 ր

411

Լուծում

60/50 = x/40

60*40=2400

2400:50=48

Պատ․՝48 պտույտ

412

ա՝

6/27 = 4/x

27*4=108

108:6=18 մանրակ

Պատ․՝18 մանրակ

բ՝

413

ա՝

6/10 = 18/x

10*18=180

180:6=30

Պատ․՝30կմ

414

Լուծում՛

6/9 = x/18

6*18=108

108:9=12

Պատ․՝12օր

415

ա՝

x/6 = 5/3

5*6=30

30:3=10

10-6=4

Պատ․՝4 ներկարար

բ՝

x/2 = 10/4

2*10=20

20:4=5

5-2=3

Պատ․՝3 աշխատող

416

Լուծում

x/20 = 30/5

20*30=600

600:5=120

Պատ․՝120 աշխատող

Рубрика: Հանրահաշիվ 7

Բազմությունների տեսություն

379

Լուծում

|B|=|AUB|+|A∩B|-A=12+2-5=9

Պատ․՝9

380

Լուծում

|B|=|AUB|+|A∩B|-|A|=60+12-38=34

Պատ․՝34

380 բ

Լուծում

34-12=22

Պատ․՝22

380 գ

38-12=26

Պատ․՝26

381

Լուծում

|A∩B|=|A|+|B|-|AUB|=18+15-24=10

Պատ․՝10

181 b

Լուծում

18-10=8

Պատ․՝8

181 գ

Լուծում

15-10=5

Պատ․՝5

382 ա

Լուծում

|A∩B|=|A|+|B|-|AUB|=21+18-31=8

Պատ․՝8

182 բ

Լուծում

21-8=13

Պատ․՝13

182գ

Լուծում

18-8=10

Պատ․՝10

 

Рубрика: Հանրահաշիվ 7

Բազմությունների տեսություն; Տն․ աշ․

1.Տրված են A= {1; 2; 3} և B={2; 3; 4; 5} բազմությունները:
Ի՞նչ տարրերից է բաղկացած AUB և AՈB բազմությունները:

AՈB={2; 3}

AUB={1; 2; 3; 4; 5}

2. Տրված են A= {1; 2; 3} և B={2; 3; 4; 5} բազմությունները:

Ի՞նչ տարրերից է բաղկացած A\B և B\A բազմությունները:

Լուծում

1.A-B=1

2.B-A=4, 5

3. Տրված են A= { 2; 3} և B={2; 3; 4; 5} բազմությունները: Պարզել, թե տրված բազմությունների համար A⸦B, B⸦A առնչություններից ո՞րն է ճշմարիտ.

Պատ․՝A⸦B

4.
Դասարանի բոլոր 24 աշակերտները ցուցակագրվեցին լողի և շախմատի խմբակներում: Ընդ
որում դրանցից 18-ի ազգանունները կան լողի խմբակի ցուցակում, իսկ 15-ի ազգանունները՝
շախմատի խմբակի ցուցակում:

ա)Քանի՞ աշակերտ ցուցակագրվեց և՛ լողի, և՛ շախմատի խմբակներում:

A=18

B=15

AUB=24


Լուծում

15+18=33

33-24=9

Պատ․՝AՈB=9

բ)Քանի՞ աշակերտ ցուցակագրվեց միայն լողի
խմբակում:

Պատ․՝18

գ)Քանի՞ աշակերտ ցուցակագրվեց միայն շախմատի

Պատ․՝15

Рубрика: Հանրահաշիվ 7

Բազմությունների տեսություն

1. Գտիր AUB; AՈB
ա/A= {0;1; 2; 3;4;5} B={ 3;4;5;6;7}
AՈB={3; 4; 5}
AUB={0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7}
բ/A={-1; -2; -3;13} B={-11; -2; 31;60;800}
AՈB={-2}
AUB={-1; -2; -3; 13; -11; 31; 60; 800}

2. Գրիր երկու բազմություններ՝A; B այնպես որ
ա/ նրանց հատումը լինի դատարկ բազմություն:
A={1, -5, a, 90, 84}  B={-7, 88, 65, x, 55}
AՈB={-2}
բ/նրանց հատումը կազմված լինի մեկ տարրից:
A={91, -82, 6, 7, x},  B={20, -6, h, 93, x}

3.Գիտական մասնաժողովի բոլոր մասնակիցները խոսում էին անգլերեն կամ ռուսերեն: 41 հոգի խոսում էին անգլերեն, 56՝ ռուսերեն, 22-ը և անգլերեն, և ռուսերեն: Որոշեք մասնաժողովի մասնակիցների թիվը:

|E|=41
|R|=56
|EՈR|=22
——————
|EUR|-?

Լուծում 

41+56=97

97-22=75

Պատ․՝|EUR|= 75

4.Դասարանի 31 աշակերտներից 21-ը ցանկություն է հայտնել սովորել անգլերեն, 18 — ը՝ գերմաներեն:

• Քանի᷆ աշակերտ է ցանկությունհայտնել սովորել և՛ անգլերեն ,և՛գերմաներեն:

|A|=21

|B|=18

|AUB|=31

——————

|AՈB|=?

Լուծում

21+18=39
39-31=8

Պատ․՝|AՈB|= 8

• Քանի᷆ աշակերտ է ցանկանում սովորել միայն գերմաներեն:

Պատ․՝18

• Քանի᷆ աշակերտ է ցանկանում սովորել միայն անգլերեն:

Պատ․՝21

Рубрика: Հանրահաշիվ 7

Ամփոփում

 1. Գրի’ր արտահայտության տեսքով.                                                        /1,5 միավոր/
  ա. 28 և 15 թվերի տարբերության և 6 թվի արտադրյալը,                 / 0,5 միավոր/
  (28-15)·6
  բ. x և y  թվերի խորանարդների գումարի ու  x և y թվերի գումարի քառակուսու տարբերությունը,                                                                                      /0,5 միավոր/
  (x³+y³)-(x+y)²
  գ. a թվի քառակուսու և  b ու c թվերի քանորդի տարբերությունը: /0,5 միավոր/
  a²-(b:c)
  ***
 2. Լուծի’ր հավասարումը.                                                                          /4,5 միավոր/
  ա. x+79=100;                                                                                           /0,5 միավոր/
  x=100-79
  x=21
  բ. 5x=40;                                                                                                  /0,5 միավոր/
  x=40:5
  x=8
  գ. 6x-7=11;                                                                                              /0,5 միավոր/
  6x=11+7
  6x=18
  x=18:6
  x=3
  դ. x=-x;                                                                                                    /0,5 միավոր/
  x+x=0
  x=0
  ե. 21+3x=7x-11;                                                                                     /0,5 միավոր/
  21+11=7x-3x
  32=4x
  x=32:4
  x=8
  զ. 6-(x+2)= -(7+4x);                                                                                /1 միավոր/
  4x-x=-7-6-2
  3x=-15
  x=-15:3
  x=-5

  է. 1,7-0,3x= 2+1,7x:                                                                                /1 միավոր/
  -1,7x-0,3x=2+(-1,7)
  -2x=0,3
  x=0,3:2
  x=0,15
  ***

 3. Ինչքան աղ պետք է ավելացնել 200գ   6,5 տոկոսանոց աղի լուծույթին, որ ստանանք 15 տոկոս աղի լուծույթ:                                                                /1,5 միավոր/
  Լուծում

  6,5·200։100+100·x:100=200+15x
  1300+100x=3000+15x
  100x-15x=-1300+3000
  85x=1700
  x=1700:85
  x=20գ

  Պատ․՝20գ

 4. Այգում խնձորենիները 3 անգամ շատ են, քան տանձենիները, և 6-ով շատ քան բալենիները: Յուրաքանչյուր տեսակից քանի ծառ կա այգում, եթե դրանք միասին 50 ծառ են:                                                                                              /1,5 միավոր/
  Լուծում

  (3x)+x+(3x-6)=50
  3x+x+3x-6=50
  7x-6=50
  7x=50+6
  7x=56
  x=56:7
  x=8
  8·3=24
  24-8=16

Պատ․՝Տանձենի-8, Խնձորենի-24, Բալենի-16

Рубрика: Հանրահաշիվ 7

Համաձուլվացքներ

1.
1

Լուծում

6/20·100=30%

Պատ․՝30%

2․
2

Լուծում

100-35=65%
x=100·26:65
x=3600:65
x=40կգ

Պատ․՝40կգ

3․
3

Լուծում

100-25=75%
x=27·25:75
x=9գ

Պատ.`9գ

4.
4

Լուծում

15·40/100+9·0/100=24·x/100
25x=15·40+9·0
25x=600
x=600/24
x=25%

Պատ.`25%

5.
5

Լուծում

40·20/100+10·0/100=50x/100
50x=800
x=800·50
x=16%

Պատ.`16

6.
6

7.
7

Рубрика: Հանրահաշիվ 7

Խնդիրներ լուծույթների վերաբերյալ

1.1

Լուծում

30·40:100=22կգ (սպիրտ)
30-22=8 կգ (ջուր)

Պատ.`22կգ սպիրտ, 8կգ ջուր

2. 2

Լուծում

25·24:100=6կգ (աղ)
25-6=19կգ (ջուր)

Պատ.`6կգ աղ, 19կգ ջուր

3.3

Լուծում

8·100:+12·0:100=20·x:100
8·100+12·0=20x
20x=8·100+12·0
20x=800
x=800:2-
x=40

Պատ.`40%

4.4

Լուծում

40·100:100+120·0:100=160·x:100
40·100+120·0=160x
160x=4000
x=4000·160
x=25

Պատ.`25%

5. 5

Լուծում

100·46:70=80կգ

Պատ.`80կգ

6. 6

Լուծում

100·39:65=60կգ

Պատ.`60կգ

7. 7

Լուծում

100·30:25=120գ

Պատ.`120գ

8. 8

Լուծում

100·80:32=250գ

Պատ.`250գ

9. 9

Լուծում

15·153:85=27գ

Պատ.`27գ

10.10

Լուծում

34·165:66=85գ

Պատ.`85գ

11. 11

Լուծում

20·120:100+8·100=128·x:100
20·120+8·100=128x
128x=2400+800
128x=3200
x=3200:128
x=25

Պատ.`25%

12. 12

Լուծում

7·25:100+45·100:100=53·x:100
53·x=200+4500
53x=4700
x=4700:53
x=88,6%

Պատ.`88,6%

13. 13

8·150:100+3·100:100=184·x:100
8·150+34·100=184x
184x=3400+1200
184x=4600
x=4600:184
x=25%

Պատ.`25%

14. 14.jpg

Լուծում

150·40:100+50·100:100=200·x:100
150·40+50·100=200x
200x=6000+5000
200x=11000
x=11000:200
x=55

Պատ.`55

15.img_20190402_085516306864141 - копия (10) - копия - копия - копия

16·250:100-50·100:100=200·x:100
200x=16·250-50·100
200x=4000-5000
200x=-1000
x=-1000:200
x=5%

Պատ.`5%

16.16

Լուծում

20·300:100-x·0:100=(300-x)·25:100
6000-0=7500-25x
7500-25x=6000
25x=7500-6000
25x=1500
x=1500:25
x=60գր

Պատ.`60գր

17. 17

Լուծում

160·35:100+24·100:100+16·0:100=200·x:100
200x=5600+2400+0
200x=8000
x=8000:200
x=40%

Պատ.`40%

18.18

Լուծում

200·24:100+12·100:100+38·0:100=250·x:100
250x=4800+1200+0
250x=6000
x=6000:250
x=24%

Պատ.`24%

19.19

Լուծում

180·22,5:100+240·37,5:100=420·x:100
420x=4050+9000
x=13050:420
x=31,1%

Պատ.`31,1%

20.20

Լուծում

450·26,4:100+360·32:100=810·x:100
450·26,4+360·32=810x
810x=11880+11520
810x=23400
x=23400:810
x=28,8% (աղ)
100-28,8=71,2% (ջուր)

Պատ.`28,8% աղ, 71,2% ջուր

21.21

Լուծում

240·25:100+160·40:100=400·x:100
400x=6000+6400
400x=12400
x=12400:400
x=31%

Պատ.`31%

22.22

Լուծում

360·30:100+440·10:100=800·x:100
800x=10800+4400
800x=15200
x=15200:800
x=19%

Պատ.`19%

23.23

Լուծում

x·100:100+4·0:100=5x·p:100
x·100+4·0=5xp
5xp=x100
p=100:5
p=20%

Պատ.`20%

24.24

Լուծում

p·100:100+3p·0:100=4p·x:100
4px=p100+0
4x=100
x=100:4
x=25%

Պատ.`25%