Рубрика: Մաթեմատիկա 5

Մաթեմատիկա կրկնություն

Առաջադրանքներ

 1. Կատարե՛ք գումարում.
  ա) (+3) + (–4)=(-1), դ) (+15) + (–6)=(+9), է) (–18) + (+7)=(-11),
  բ) (–11) + (+5)=(-6), ե) (–8) + (+7)=(+1), ը) (–21) + (+8)=(-13),
  գ) (–10) + (+3)=(-3), զ) (+31) + (–10)=(+21), թ) (+19) + (–12)=(+7)։
 2.  Գտե՛ք գումարը.
  ա) –5 + 7=+2, գ) 80 + (–100)=180, ե) –23 + (–14)=-9,
  բ) –15 + 8=-7, դ) 32 + (–41)=73, թ) –29 + 27=+2։
 3. Խնայբանկը յուրաքանչյուր ավանդին, որը կազմում է 100.000դր տարեկան ավելացնում է նրա 15%։ Երկու տարի անց ի՞նչ գումար գրանցված կլի։
  Պատ.`132.250դր
 4. Հաշվե՛ք.
  ա) |–3| + |+2| – 4=1, գ) 4 · |+6|– 3 · |–7| + 2=5,
  բ) |–28| + |–6| – 25=-3, դ) 18 · |–8|+ 3 · |+4| – 100=56։
 5. Թվերը դասավորե՛ք նրանց բացարձակ արժեքների աճման կարգով.
  | 0|, |3|, |4|, |5|, |17|, |18|, |29|, |39|
 6. Թվերը դասավորե՛ք նրանց բացարձակ արժեքների նվազման կարգով.
  | 300|, |112|, |104|, | 93|,|88|,|81|
 7. Թվերը դասավորե՛ք աճման կարգով.
  – 40, – 7, – 6, – 2, 0, 21, 28, 30
 8. Թվերը դասավորե՛ք նվազման կարգով.
  88, 50, 29, – 18, – 33, – 37, – 67
 9. Գտե՛ք այն բոլոր ամբողջ թվերը, որոնք աստղանիշի տեղում գրելու դեպքում երկու անհավասարություններն էլ ճիշտ կլինեն.
  ա) 0 < 1, 2 < 3, գ) 8 < 9 < 10, ե) – 6 < -5, -4, -3, -2 < – 1,
  բ) – 4 < -32, -2, -1 < 0, դ) – 3 < -2, -1, 0, 1, 2 < 3, զ) –1< 0 < 1։
  Լրացուցիչ առաջադրանքներ
 10. Շենքի բարձրությունը 30 մ է։ Նրա երկարությունը բարձրության 180 %-ն է, իսկ լայնությունը` 60 %-ը։ Գտե՛ք շենքի ծավալը։
  Պատ.`14.580
 11. Մաթեմատիկական օլիմպիադայում մասնակիցներին առաջադրվել էր 6 խնդիր։ Յուրաքանչյուր լուծված խնդրի համար մասնակիցը ստանում էր 7 միավոր, իսկ յուրաքանչյուր չլուծված խնդրի համար
  նրա վաստակած միավորներից հանվում էր 3 միավոր։ Քանի՞
  խնդիր էր լուծել օլիմպիադայի մասնակիցը, որը հավաքել էր 22
  միավոր։
   Պատ.`4 խնդիր
Рубрика: Մաթեմատիկա 5, Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկ դաս. աշ.

Առաջադրանքներ
1․Գտեք
ա) 15-ի 2/3 մասը=10
բ)  16-ը 20-ի որ մասն է կազմում=16/20
գ) 45-ի ո՞ր մասն է կազմում 18-ի=36/45
դ) 75-ի 40 %-ը=30
ե) 120-ի 30%-ը=36
2․120-ը մեծացնենք 40  %-ով։=168
3․360-ը փոքրացնենք 10  %-ով։=36
4․Գիրքն ունի 250 էջ։ Առաջին օրն Աննան կարդաց գրքի 40 %-ը, երկրորդ օրը՝ մնացածի 20  %-ը, երրորդ օրը՝ մնացածի 50 %-ը, իսկ չորրորդ օրը՝ մնացածի 35%-ը։
ա) Քանի էջ կարդաց Աննան առաջին օրը։=60 էջ
բ)  Քանի էջ կարդաց Աննան երկրորդ օրը։=38 էջ
գ) Քանի էջ մնաց կարդալու երկրորդ օրվանից հետո։ =152 էջ
դ) Քանի էջ կարդաց Աննան երրորդ օրը։76 էջ
ե) Քանի էջ մնաց կարդալու երրորդ օրվանից հետո։=76 էջ
զ) Քանի էջ կարդաց Աննան չորրորդ օրը։=
է) Ամենաքիչը ո՞ր օրը կարդաց աշակերտը։=Երկրորդ օրը
5․Քանի անգամ կմեծանա թիվը 20 % — ով մեծացնելու դեպքում։
Կմեծանա 20-ով
Լրացուցիչ առաջադրանքներ

6․ Հաշվել արտահայտության արժեքը․
ա) 3825-1117 =2708
բ) 3(150-141)/(4+9)=39/13
գ) 5/6 7/8=
դ)40/26 :122/52=40/61
ե)3/7+5/6+ 2/3+1/2=44/21
Рубрика: Մաթեմատիկա 5

Մաթեմատիկական ամառ 2017

Մաթեմատիկա 5

86

1.Գտի°ր այն թիվը, որը համապատասխանում է 4 հազարյակ + 9 տասնյակ + 5 միավոր կարգային գումարելիների գումարին.

1) 4905 2) 4950 3) 4095 4) 4059

2.Որքանո՞վ կմեծանա եռանիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից կցագրենք 4 թվանշանը:

1) 1000-ով 2) 4000-ով 3) 1000 անգամ 4) 4000 անգամ

3.Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի տարբերությունը, եթե նվազելին ու հանելին միաժամանակ մեծացնենք 17-ով:

1) կփոքրանա 34-ով 2) կմեծանա 17-ով 3) կփոքրանա 17-ով 4) կմնա անփոփոխ

4.Ընտրի՛ր տրված թվանշաններից այն թվանշանը, որը տեղադրելով աստղանիշի փոխարեն` կստանաս անհավասարություն. 5 կմ 60 դմ > 5 կմ * մ

1) 5  2) 6  3) 7   4) 8

5.Ընտրի՛ր այն շարքը, որտեղ թվերը դասավորված են նվազման կարգով:

1) 2626, 3519, 84287, 64362

2) 2626, 3519, 64362, 84287

3) 84287, 64362, 2626, 3519

4) 84287, 64362, 3519, 2626

 

6.Թվի 1 /3 մասը հավասար է 285-ի: Ինչի՞ է հավասար այդ թիվը:

1) 95 2) 570 3) 855 4) 190

 1. Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 5 տ 3 ց 7 կգը կիլոգրամներով:
 2. 1) 5370 կգ 2) 5307 կգ 3) 5703 կգ 4) 5730 կգ

8.Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 4 ժ 25 րն րոպեներով:

1) 425 ր 2) 265 ր 3) 225 ր 4) 122 ր

 1. Հավասար կողմեր ունեցող եռանկյան պարագիծը 72 սմ է: Գտի՛ր եռանկյան կողմի երկարությունը:

1) 18 սմ 2) 36 սմ 3) 24 սմ 4) 12 սմ

 1. 58-ը փոքրացրո՛ւ 17-ով և արդյունքը մեծացրո՛ւ 5 անգամ: Կազմի՛ր արտահայտություն և հաշվի՛ր դրա արժեքը:
  (58-17)x5=205
 2. Դի°ր փակագծերն այնպես, որ ստացվի ճշմարիտ հավասարություն:

    (4800 : 600) – 30x 7 – 210 = 8

 

12.Հաշվի°ր 530x 26 + (5621–875): 7  արտահայտության արժեքը:
Պատ.`14.458

 

13.Կռահի՛ր օրինաչափությունը և ավելացրո՛ւ ևս մեկ թիվ:

4, 4, 8, 24, 96, 480, … 2880

 1. Ուղղանկյան երկարությունը 84 մ է, որը 4 անգամ մեծ է լայնությունից: Գտի՛ր ուղղանկյան մակերեսը:
  Պատ.`1764սմ2

15.Երկու նավահանգիստներից, որոնց հեռավորությունը 231 կմ է, միաժամանակ իրար ընդառաջ շարժվեցին ջերմանավն ու մոտորանավակը և հանդիպեցին 3 ժամ հետո: Ջերմանավի արագությունը 48 կմ/ժ է: Գտի՛ր մոտորանավակի արագությունը:
Պատ.`135 կմ /ժ
Читать далее «Մաթեմատիկական ամառ 2017»

Рубрика: Մաթեմատիկա 5

Մաթեմատիկա ինքնաստուգում 8

Թեմա կոտ.

Առ. 1` հաշվիր

1/4+1/4=2:2/4:2=1/2

1/9+1/3=1+3/9=4/9

2/5+3/4=8+15/20=23/20

1/2+1/3+1/4=6+4+3/12=13/12

3/7+1/21=9+1/21=10/21

Առ. 2՝ հաշվիր

1-1/4=4/4-1/4=3/4

2/5-1/10=4-1/10=3/10

3/7-1/7=2/7

13/10-3/10=10/10=1

6/19-1/38=12-1/38=11/38

Առ.3՝ հաշվիր

3/5×3/7=12/35

9/10×20/36=1/1×2/4=2:2/4:2=1/2

1/7×1/30=1/120

30/65×130/90=1/1×2/3=2/3

1/2×1/3×1/4=1/24

Առ. 4՝ հաշվիր

2/5:18/40=2/5×40/18=1/1×8/9=8/9

3/7:5/1=3/7×1/5=3/35

9/18:1/2=9/18×2/1=1/2×2/1=2/2=1

6/7:24/21=6/7×21/24=1/1×3/4=3/4

7:5=7/5

Առ. 5՝ ինքնաստուգումը տեղադրիր բլոգում:

20 միավոր

Рубрика: Մաթեմատիկա 5

Մաթեմատիկա տն. աշ.

Վարժ. 784

1 մուտք 1 ժամում-70 մարդ մտնում, 30 մարդ դուրս գալիս

2 մուտք 1 ժամում-40 մարդ մտնում դուրս գալիս 60

Քանի՞ մարդ կլինի 3 ժամ հետո, եթե սկզբում եղել է 20 մարդ:

Լուծում

70-30=40 մարդ

20+40+40-60=40 մարդ  (ամեն  ժամում)

40×3=120 մարդ

Պատ.՝ 120 մարդ

Վարժ. 785

Լուծում

38-10=28լ

10:5=2լ

28-2=26լ

26:2=13լ

Պատ.՝ 10լ, 2լ, 13լ, 13լ եգիպտացորենի ձեթ

Рубрика: Մաթեմատիկա 5

Մաթեմատիկա տն. աշ.

Վարժ. 1352

7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49:

Վարժ. 1353

Ոչ հավասար չեն:

Վարժ. 1354

Երկու ծաղկավաճառ միասին-80 ծաղիկ

Առաջինը-12 ավելի երկրորդից

Յուրաքանչուրը ինչքան են վաճառել:

Լուծում

80-12=68 ծաղիկ

68:2=34 ծաղիկ

34+12=46 ծաղիկ

Պատ.՝ 34, 46 ծաղիկներ

Рубрика: Մաթեմատիկա 5

Մաթեմատիկա գարնանային արձակուրդի աշ

1.Գնացքի մի վագոնում 36 ուղևոր կա, իսկ մյուսում՝  դրա 5/6-մասը:  Ընդամենը քանի՞ ուղևոր կա այդ երկու վագուններում:

Լուծում

36:6=6×5=30 ուղևոր

36+30=66 ուղևոր

Պատ.՝ 66 ուղևոր

 

2.A-ից B    ճանապարհը  900կմ: Միաժամանակ A  կետից դուրս եկավ ավտոբուսը,  որի արագությունը 40կմ/ժ է, իսկ B կետից մեքենան՝ 60 կմ/ժ արագությամբ:  Քանի՞ ժամ հետո  նրանք կհանդիպեն:

Պատ.՝ 9 ժամ հետո

3.Գծի՛ր ուղղանկյունանիստ, որի երկարությունը լեինի 18սմ, լայնությունը՝ 2դմ, իսկ

բարձրությունը՝ 21սմ: Հաշվի՛ր նրա ծավալը:

Հուշում.  1դմ=10սմ

Պատ.՝ 7560 սմ 3

 

4.Ուղղանկյան երկարությունը 24 սմ,իսկ լայնությունը երկարության 2/3 մասը: Որքա՞ն է ուղղանկյան պարագիծը և մակերեսը:

Լուծում

24:3=8×2=16 սմ

24+24+16+16=48+32=80 սմ

24×16=384

5.Կոտորակները կրճատիր

25/100=25:25/100:25=1/4

11/66=11:11/66:11=1/6

10/600=10:10/600:10=1/60

60/15=60:15/15:15=4/1

6.Կոտորակները համեմատիր

1/4  <  3/4

5/8   >   1/4

9/11  <  3/22

 

 1. Քանի՞  գրամ է  7կգ 800 գրամը:-7800 գրամ

Քանի՞  րոպե է 1/12  ժամը:-720 րոպե

Քանի՞ մետր է 2կմ  300մ-ը:-2300 մետր

Քանի՞ վայրկայան է 1/5 րոպեն:-300 վարկյան

 

8.Ավտոմեքենան առաջին երեք ժամում անցավ

80կմ/ժ արագությամբ,իսկ հաջորդ երկու ժամում,յուրաքանչյուրում`

30կմ/ժ-ով արագ:Քանի՞ կմ ճանապարհ անցավ այդ  5 ժամում:

Լուծում

80×3=240 կմ

80+30=110 կմ

110+30=140 կմ

240+110+140=490 կմ

Պատ.՝ 490 կմ

 1. Գտիր`

1մ-ի   1/5  մասը-20 մմ

3մ-ի   1/50 մասը-6 սմ

2ժ-ի   1/2 մասը-60 րոպե

4տ-ի  1/5 մասը-8 ց

10տ-ի 1/10 մասը-10 ց

 

10.Երկնիշ թվից հանում ենք իր թվանշանների գումարը: Եթե տարբերությունը երկնիշ թիվ է ստացվում, նորից նույն գործողությունն ենք կատարում՝ այդ թվից հանում ենք իր թվանշանների գումարը: Այդպես շարունակում ենք, մինչև տարբերությունը միանիշ թիվ ստացվի: Ինչ ես կարծում, որ միանիշ թիվը կստացվի:

Լուծում

Ես փորձեցի 4 անգամ պայմանին համապատասխան և առաջին միանիշ թիվը ստացվում է 9:

Рубрика: Մաթեմատիկա 5

Մաթեմատիկա դաս. աշ.

09.03.2017թ.

Պ. 17

270=2x5x3x3x3

120=2x2x3x2x5

(270, 120)=2x5x3=30

[270, 120]=2x5x3x3x3x2x2=1080

Կոտորակի հիմնական հատկությունը

1/2=2/4=4/8=6/12=…

Եթե կոտորակի համարիչը և հայտարարը բազմապատկենք միևնույն թվով կոտորակը չի փոխվում:

1/3=1×2/3×2=2/6

5/6=5×3/6×3=15/18

9/10=9×4/10×4=36/40

 Օրինակ՝ գտնել 10/15, 1/2, 4/5 հավասար ընկեր:

10/15=10×2/15×2=20/30

1/2=1×3/2×3=3/6

4/5=4×4/5×4=16/20

Рубрика: Մաթեմատիկա 5

Մաթեմատիկա դաս. աշ.

07.03.2017թ.

Պ. 16

 Բաժինների գումարումը

Վարժ.1098

1/3+1/3=2/3

1/5+1/5+1/5=3/5

1/2+1/2+1/2=3/2

1/4+1/4+1/4+1/4+1/4=5/4

1/4+1/4+1/4=3/4

1/3+1/3+1/3+1/3=4/3

Վարժ.1099

5/7=2/7+3/7

3/2=2/2+1/2

3/4=1/2+2/4

5/8=2/8+3/8

10/11=5/11+5/11

2/3=1/3+1/3

3/10=2/10+1/10

7/4=3/4+4/4

6/7=3/7+3/7

8/9=4/9+4/9

 Վարժ.1076

Քա՞նի րոպե է՝

Կես ժամը-30 րոպե

1/3 մասը-20 վարկյան

Քառորդ մասը-15 վարկյան

1/5 ժամը-12 րոպե

1/12 ժամը-5 րոպե

1/30 ժամը-2 րոպե

Վարժ. 1077

Անոթում տեղավորվում է-600 գրամ ջուր

150 գրամ-ո՞ր մասն է կազմում

Լուծում

600:150=4 մասը:

Պատ.՝ 1/4 մասը

Վարժ. 1078

Լուծում

400:8=50 մասը՝ ցորեն

400-50=350՝ եգիպտացորեն

Պատ.՝ 350 հա եգիպտացորեն

Վարժ. 1080

(3749+87):137-(7533-5674):143=15

3749+87=3836

7533-5674=1859

3836:137=28

1859:143=13

28-13=15