Рубрика: Մաթեմատիկա 6

Մաթեմատիկա ամառային առ.

 1. Գտեք անհայտ՝
  ա.  գումարելին, եթե գումարելիներից մեկը 43 է, գումարը՝ 83,
  Պատ.`40
  բ.   հանելին, եթե նվազելին 53 է, տարբերությունը՝ 42,
  Պատ.`11
  գ.   նվազելին, եթե տարբերությունը 15 է, հանելին՝ 14,
  Պատ.`29
  դ.   արտադրիչը, եթե հայտնի արտադրիչը 8 է, արտադրյալը՝ 56,
  Պատ.`8
  ե.   բաժանարարը, եթե բաժանելին 35 է, քանորդը՝ 7,
  Պատ.`5
  զ.   բաժանելին, եթե բաժանարարը 5 է, քանորդը՝ 10:
  Պատ.`50
 2.  Աստղանիշը փոխարինելով թվերով՝ ստացի՛ր ճիշտ հավասարություն.
  ա)  21+ 67 = 88;         բ) 73+ 26 = 99;          գ)  352 — 176 = 176;         դ)  451 —  369= 182;
  ե)  37 · 14 = 518;        զ)  57 · 12,12 =696          է)  798 : 19 = 42;           ը)  798 : 19 =42:
 3. Ինչպես կփոխվի գումարը, եթե՝
  ա. գումարելիներից մեկը մեծացնենք 6-ով,
  Պատ.`Գումարը կմեծանա 6-ով
  բ.  գումարելիներից մեկը մեծացնենք 7-ով, մյուսը՝  4-ով,
  Պատ.`Գումարը կմեծանա 11-ով
  գ.  գումարելիներից մեկը մեծացնենք 7-ով, մյուսը փոքրացնենք 4-ով,
  Պատ.`Գումարը կմեծանա 3-ով
  դ.  գումարելիներից մեկը փոքրացնենք 5-ով,
  Գումարը կփոքրանա 5-ով
  ե.  գումարելիներից մեկը փոքրացնենք 5-ով, մյուսը՝ 3-ով,
  Պատ.`Գումարը կփոքրանա 8-ով
  զ.  գումարելիներից մեկը փոքրացնենք, մյուսը նույնքանով փոքրացնենք:
  Պատ.`Գումարը կփոքրանա 2 անգամ
 4. Ինչպես կփոխվի տարբերությունը, եթե՝
  ա. նվազելին և հանելին մեծացնենք 6-ով,
  Պատ.`Տարբերությունը կմնա նույնը
  բ.  նվազելին մեծացնենք 5-ով, հանելին՝ 3-ով,
  Պատ.`Տարբերությունը կմեծանա 2-ով
  գ.  նվազելին մեծացնենք 5-ով, հանելին փոքրացնենք 2-ով,
  Պատ.`Տարբերությունը կմեծանա 7-ով
  դ.  նվազելին փոքրացնենք 2-ով, հանելին՝  3-ով,
  Պատ.`Տարբերությունը կմեծանա 1-ով
  ե.  նվազելին փոքրացնենք 4-ով, հանելին մեծացնենք 1-ով,
  Պատ.`Տարբերությունը կմեծանա 5-ով
  զ.   նվազելին և հանելին նույն չափով մեծացնենք,
  Պատ.`Տարբերությունը կմնա նույնը
  է.  նվազելին և հանելին նույն չափով փոքրացնենք:
  Պատ.`Տարբերությունը կմնա նույնը
 5. Ինչպես կփոխվի արտադրյալը, եթե՝
  ա.  արտադրիչերից մեկը մեծացնենք 3  անգամ,
  Պատ.`Արտադրյալը կմեծանա 3 անգամ
  բ.  արտադրիչերից մեկը մեծացնենք 3  անգամ, մյուսը՝  2 անգամ,
  Պատ.`Արտադյալը կմեծանա 6 անգամ
  գ.  արտադրիչերից մեկը մեծացնենք 2 անգամ, մյուսը փոքրացնենք 2 անգամ,
  Պատ.`Արտադրյալը կմնա նույնը
  դ.  արտադրիչերից մեկը փոքրացնենք 3 անգամ,
  Պատ.`Արտադրյալը կփոքրանա 3 անգամ
  ե.  արտադրիչերից յուրաքանչյուրը փոքրացնենք  3 անգամ,
  Պատ.`Արտադրյալը կփոքրանա 9 անգամ
  զ.  արտադրիչերից մեկը մեծացնենք, մյուսը նույն չափով փոքրացնենք:
  Պատ.`Արտադրյալը կփոքրանա 25-ով
Рубрика: Մաթեմատիկա 6

Ճշմարիտ և կեղժ ասույթներ

 1.  Հետևյալ պնդումներից ընտրե՛ք ճշմարիտները.
  ա) Սկյուռն ունի չորս թաթիկ։ (ճ)
  բ) Ավտոմեքենայի անիվները քառակուսու ձև ունեն։ (կ)
  գ) Երկու թվերի գումարը զույգ թիվ է։ (ճ)
  դ) Գիրքն սկսել է քայլել։ (կ)
  ե) Մայթերը նախատեսված են հետիոտների համար։ (կ)
  զ) Ծառերը ծաղկում են գարնանը։ (ճ)
 2.  Հետևյալ պնդումներից ընտրե՛ք կեղծերը.
  ա) Գիրքը և գրիչը տարբեր առարկաներ են։ (ճ)
  բ) Քարը փետուրից թեթև է։ (կ)
  գ) Շենքը զուգահեռանիսի ձև ունի։ (ճ)
  դ) Աթոռը և սեղանը ֆուտբոլ են խաղում։ (կ)
  ե) Նարդի խաղում են չորսով։ (կ)
  զ) Ուղղանկյան անկյուններից մեկը հավասար է 30O-ի։ (կ)
 3. Հետևյալ պնդումներից ընտրե՛ք ասույթները.
  ա) Հունիսը, հուլիսը և օգոստոսը ամառվա ամիսներ են։ 
  բ) Դեկտեմբերը, հունվարը և մարտը ձմեռվա ամիսներն են։
  գ) Ապրիլին ձյուն է եկել։
  դ) Լիճը թռել է տիեզերք։
  ե) Մարդը չի կարող ապրել առանց ջրի։
  զ) Ամեն մի երեխա ունի հայր ու մայր։
 4. Բերե՛ք կեղծ և ճշմարիտ ասույթների երկուական օրինակ։
  Կեղծ
  1. Ամպերը պատրաստված են փայտից:
  2. Սեղանը ունի ուղեղ:
  Ճշմարիտ
  1. Կրիան կարողանում է լողանալ ջրում:
  2. +`սա գումարման նշանն է: 
 5.  Կազմե՛ք դիզյունկցիա հետևյալ երկու ասույթներից.
  ա) A. Զբոսաշրջիկը ճանապարհ է ընկնում ավտոմեքենայով։
  B. Զբոսաշրջիկը ճանապարհ է ընկնում հեծանիվով։
  Ձբոսաշրջիկը ճանապարհ է ընկել կամ ավտոմեքենայով, կամ հեծանվով:
  բ) A. Խաղոսկրը նետելիս բացվել է 3 թիվը։
  B. Խաղոսկրը նետելիս բացվել է 5 թիվը։
  Խաղոսկրը նետելիս բացվում է կամ 3 թիվը, կամ 5 թիվը:
  գ) A. Աշակերտը եկել է դպրոց մինչև ժամը 9-ը։
  B. Աշակերտը ուշացել է դասից։
  Աշակերտը կամ եկել է դպրոց մինչև ժամը 9-ը, կամ ուշացել է դասից:
  դ) A. Կիրակի օրը մառախուղ է լինելու։
  B. Կիրակի օրը արևոտ եղանակ է լինելու։
  Կիրակի օրը կամ մառախուղ է լինելու, կամ աևոտ եղանակ է լինելու:
 6. Կազմե՛ք կոնյունկցիա հետևյալ երկու ասույթներից.
  ա) A. Խնձորը մեծ է։
  B. Խնձորը կանաչ է։
  Խնձորը և’ մեծ է, և’ կանչ է:
  բ) A. Շենքը բազմահարկ է։
  B. Շենքը շքեղ է։
  Շենքը և’ բազմահարկ է, և’ շքեղ:
  գ) A. Մայրիկը թատրոն է գնացել։
  B. Հայրիկը թատրոն է գնացել։
  Եվ’ Մայրիկը, և’ հայրիկը գնացել են թատրոն:
  դ) A. Ինքնաթիռը ժամանել է Երևան։
  B. Ինքնաթիռը ժամանել է ժամը 17-ին։
  Ինքնաթիռը ժամանել է Երևան ժամը 17-ին:
 7. Գրե՛ք հետևյալ ասույթների ժխտումը.
  ա) Գնացքը կայարան է ժամանել ուշացումով։
  Գնացքը կայարան է ժամանել ժամանակին:
  բ) Գիրքը հետաքրքիր է։
  Գիրքը անհետաքրքիր է:
  գ) Մարզիկը ռեկորդ է սահմանել։
  Մարզիկը ռեկորդ չի սահմանել:
  դ) Նետաձիգը դիպել է թիրախին։
  Նետաձիգը չի դիպել թիրախին:
  ե) Աշակերտը լուծեց խնդիրը։
  Աշակերտը չկարողացավ լուծել խնդիրը:
  Կրկնենք անցածը
 8. Գտնվո՞ւմ են արդյոք հետևյալ կետերը միևնույն ուղղի վրա.
  ա) A (0, 1), B (–1, 1), C (4, 9), D (–2,–3),
  բ) A (1, 0), B (2, 1), C (–1,–2), D (3, 4)։
 9. Դեղձենիները կազմում են այգու ծառերի 45 %-ը, ծիրանենիները՝ 30 %-ը։ Այգու մնացած 20 ծառերը խնձորենիներ են։ Յուրաքանչ­յուր տեսակի քանի՞ ծառ կա այգում։
  Պատ.`20 խնձորեղեն, 36 դեղձենին, 24 ծիրանենի
 10. Թենիսիստներից մեկը 35 խաղերից հաղթել է 24-ում, իսկ մյուսը 25 խաղերից հաղթել է 12-ում։ Ո՞ւմ արդյունքն է ավելի լավ (եթե հաշվի առնենք շահած խաղերի քանակի հարաբերությունը բոլոր խաղերի քանակին)։
  Պատ.`2 թենիսիստուհու արդյունքը ավելի լավն է:
 11.  Երկու շրջանագծերի շառավիղները 3 սմ և 6 սմ են, իսկ նրանց կետերի ամենամեծ հեռավորությունը հավասար է 20 սմ-ի։ Գտե՛ք շրջանագծերի կենտրոնների հեռավորությունը։
 12. Երկու մեծ և երեք փոքր կայանատեղերում տեղավորվում է ընդամենը 33 մեքենա, իսկ հինգ փոքր և երկու մեծ կայանատեղերում տեղավորվում է ընդամենը 43 մեքենա։ Քանի՞ մեքենա է տեղավորվում յուրաքանչյուր կայանատեղում։
  980. Լուծե՛ք հավասարումը.
  ա) x – 4 = 2x + 5, գ) –5x – 11 = –x – 3, ե) –x + 3= 3x + 4։
  բ) 3x + 1 = x – 7, դ) 2 + x =  2x,
Рубрика: Մաթեմատիկա 6

Նախագծային շաբաթ: Առաջադրվող խնդիրներ

Խնդիր 1. Ճանճն ունի 6 ոտք, իսկ սարդը 8 ոտք: 2 ճանճը և 3 սարդը ունեն նույնքան ոտք, որքան 10 թռչունը և

1) 2 կատուն 2) 3 կատուն 3) 4 կատուն 4) 6 կատուն

Խնդիր 2. Արմենը մաթեմատիկայից ստացել է երեք գնահատական, որոնց միջին թվաբանականը 8 է։ Եվս մեկ գնահատական ստանալուց հետո նրա գնահատականների միջինը դարձավ 7։ Ի՞նչ գնահատական ստացավ Արմենը։

1) 4  2) 5   3) 6    4) 8

Խնդիր 3. Ամսագիրն արժե 400 դրամ, իսկ գիրքը նրանից 60%-ով թանկ է: Պարզել, թե քանի՞տոկոսով է ամսագիրն էժան գրքից:

1) 40  2)37,5   3)50    4)60

Խնդիր 4. Քանի զրոներով է վերջանում 1-ից մինջև 27-ը բոլոր բնական թվերի արտադրյալը:

Պատ.`4 զրո

Խնդիր 5. 18 հատ քարտերից յուրաքանչյուրի վրա գրված է 4 կամ 5 թիվը: Հայտնի է, որ բոլոր քարտերի վրա գրված թվերի գումարը բաժանվում է 17-ի: Քարտերից քանիսի՞ վրա է գրված 4 թիվը:

Խնդիր 6. Հայրը որդուց մեծ է 4 անգամ։ 20 տարի հետո նա որդուց մեծ կլինի 2 անգամ։ Քանի՞ տարեկան է հիմա հայրը։
Պատ.`40 տարեկան

Խնդիր 7. Շուկայում ապրանքները փոխանակում են՝ ըստ աղյուսակի: Առնվազն քանի՞ հավ պետք է Պետրոսը բերի շուկա, որպեսզի կարողանա տուն տանել մեկ սագ, մեկ հնդկահավ և մեկ աքլոր: Փոխանակման աղյուսակ

1 հնդկահավ => 5 աքլոր, 1 սագ+2 հավ => 3 աքլոր, 4հավ => 1 սագ

Խնդիր 8. Արմանը մտապահեց մի թիվ, բաժանեց այն 7-ի, ստացվածին գումարեց 7 և վերջապես ստացված արդյունքը բազմապատկեց 7-ով: Այդպես նա ստացավ 777 թիվը: Ո՞ր թիվն է մտապահել Արմանը:

Լուծում

(x:7+7)*7=777

777:7=111

111-7=104

104×7=728

Պատ.`728

Рубрика: Մաթեմատիկա 6

Ռեբուսներ

 1. Երեխաները որոշել են ուտել ամբողջ շոկոլադը, որը մայրիկը թաքցրել էր նկուղում։ Նրանք գիտեին, որ մայրիկը նկուղի կողպեքը հատուկ գաղտնաբառի միջոցով է բացում, որը հորինել էր փականագործը և գրել մանուշակագույն թղթին։ Ահա թուղթը նրանց ձեռքին է, օգնի՛ր երեխաներին գտնել գաղտնաբառը․ փոխարինի՛ր տառերը թվերով և բաց արա՛ կողպեքը․
  Մառա
 2. Վարդանի և տատիկի տարիքի գումարը ճիշտ պապիկի տարիքին էր հավասար։ Վարդանը վերցրեց կավճի կտորը և մեծ-մեծ տառերով գաղտնագրեց նրանց տարիքները կապող բանաձևը։ Քանի տարեկան էր տատիկը, պապիկը և իքնը Վարդանը։
  Մառա

  Պատ.`13+45=68

 3. Փոխարինիր թվերով․
  Հար+ար=մուկ
  Պատ.`154+54=208
 4. Բառախաղ․
  ա) 23
  Պատ.`Երևմուտք
  բ)23.png
  Պատ.`Արևելյան դպրոց
  գ)
  մաթ.png
  Պատ.`Հյուսիսային դպրոց

  դ)
  2.png
  Պատ.`Ապարան
  ե)
  3
  Պատ.`ծաղկաման

 5. Գլուխկոտրուկներ․
  ա․
  a
  Պատ.`69
  բ․
  img_20180221_232319-1322361065.jpg
  Պատ.`39
  e
  Պատ.`720
 6. Քառակուսու կողմի երկարությունն արտահայտվում է բնական թվով։ Նրա պարագիծը գտնելիս աշակերտը ստացավ մի բնական թիվ, որը վերջանում էր կենտ թվանշանով։ Բացատրե՛ք, թե ինչու կարելի է պնդել, որ նա սխալ է թույլ տվել։
  Պատ.`Նա սխալ է թույլ տվել, որովհետև ցանկացած բնական թիվ 4-ով բազմապատկելիս ստացվում է զույգ թվով վերջացող բնական թիվ:
Рубрика: Մաթեմատիկա 6

Լրացուցիչ աշխատանք

 1. Գտե՛ք x թիվը, եթե նրա և 3-ի հարաբերությունը նույնն է, ինչ որ`
  ա) 2 ։ 1-6,       դ) 5 ։ 4-3,75,            է) 8 ։ 1-24,            ժ) 3 ։ 5=5,
  բ) 6 ։ 2-6,        ե) 1 ։ 7=21,            ը) 2 ։ 7,           ժա) 10 ։ 2,
  գ) 2 ։ 22-,      զ) 21 ։ 3,          թ) 20 ։ 4,        ժբ) 19 ։ 5։
 2. Գնացքն ամբողջ ճանապարհի 1/3-ն անցնում է 14 ժամում։ Ինչքա՞ն ժամանակում այն կանցնի ամբողջ ճանապարհը։
  Լուծում
  14×3=42 ժամում
  Պատ.`42 ժամում
 3. Բնակարանի մակերեսը 72 մ² է։ Նրա հատակը ներկելու համար պահանջվում է 48 կգ ներկ։ Քանի՞ կիլոգրամ ներկ է անհրաժեշտ խոհանոցի հատակը ներկելու համար, եթե նրա մակերեսը 24 մ² է։
  Լուծում
  72/48=24/x

  Պատ.`16կգ ներկ
 4. 1200 կգ հանքաքարից ստացել են 100 կգ պղինձ։ Ինչքա՞ն պղինձ կստացվի 60 կգ հանքաքարից։
  Պատ.`2 կգ պղինձ
 5. Ստուգողական աշխատանքից անբավարար գնահատական է ստա­ցել 24 աշակերտ: Անբավարար գնահատական ստացածների քանա­կը հարաբերում է դրական գնահատական ստացածների քանակին, ինչպես 3 ։ 7։ Քանի՞ աշակերտ է դրական գնահատական ստացել։
 6. Երկու կաթնամանների տարողությունները հարաբերում են, ինչ­պես 11 ։ 5։ Քանի՞ լիտր կաթ կտեղավորվի առաջին կաթնամանում, եթե երկրորդի տարողությունը 25 լ է։
 7.  160 գ ծովի ջրում պարունակվում է 8 գ աղ։ Քանի՞ գրամ ծովի ջուրն է պարունակում 56 գ աղ։
  Պատ.`1120գ
 8. Բանվորը 8 ժ աշխատելու համար ստանում է 2500 դրամ։ Քանի՞ դրամ կստանա բանվորը 12 ժ աշխատելու համար։
  Լուծում
  8/2500=12/x
  Պատ.`3750դրամ
Рубрика: Մաթեմատիկա 6

Համեմատականություններ և դրանց հիմնական հատկությունները

Տեսական մաս
Հաճախ, իմանալով ամբողջի որևէ մասի հատկու­թյունները, կարելի է պատկերացում կազմել այդ ամբողջի հատկու­թյունների մասին։ Օրինակ, եթե ցանկանում ենք հաշվել, թե ինչքան ժամանակում մեքենան հաստատուն արագու­թյամբ կանցնի տվյալ ճանապարհը, բավական է իմանալ, թե մեքենան ինչ­քան ժամանակում կանցնի ճանապարհի որևէ հատված /մասը/։ Ենթադրենք՝ մեքենան պիտի անցնի 300 կմ։ Որքա՞ն ժամանակումմեքենան կանցնի այդ ճանապարհը, եթե մի մասը՝ 180 կմ-ը, մեքենան անցնում է 3 ժամում։ Որոնելի ժամանակը նշանակենք x-ով։ Հիշելով, որ մեքենայի արագությունը հավասար է ճանապարհի և այն անցնելու ժամանակամիջոցի հարաբերությանը,  նրա արագության համար կարող ենք գրել երկու հարաբերություն․     մեկը 300 ։ x հարաբերու­թյունն է, որն ամբողջ ճանապարհի համար է / ամբողջ ճանապարի և այն անցնելու ժամանակի հարաբերությունն է/ , մյուսը՝ 180 ։ 3, որը ճանապարհի տրված 180կմ-ի  համար է։ Քանի որ մեքենան շարժվում է հաստատուն արագությամբ, այդ հարաբերու­
թյունները պիտի իրար հավասար լինեն։ Ստանում ենք երկու հարա­բերությունների հավասարություն.
300 ։ x = 180 ։ 3 կամ  300/x= 180/3։
Այստեղից` x = 5։
Այսպիսով՝ ստացանք, որ ամբողջ ճանապարհն անցնելու համար
մեքենային անհրաժեշտ է 5 ժ։

Երկու հարաբերությունների հավասարությունը կոչվում է համեմատություն։
Թվերի փոխարեն օգտագործելով a; b; c; d տառերը՝ համեմատությունները
կարելի է գրի առնել հետևյալ կերպ.
a : b = c : d կամ a/b=c/d  :
Այս գրառումներն ընթերցվում են այսպես.  «a-ն հարաբերում է b-ին այնպես, ինչպես c-ն հարաբերում է d-ին»։
a, b, c, d թվերը կոչվում են համեմատության անդամներ։ Նրանցից a-ն և d-ն կոչվում են համեմատության եզրային անդամներ, իսկ b-ն և
c-ն՝ միջին անդամներ։
Հաշվի առնելով կոտորակների հավասարության պայմանը` կարող ենք ստանալ համեմատությունների հիմնական հատկությունը.
Համեմատության եզրային անդամների արտադրյալը հավասար է նրա միջին անդամների արտադրյալին.
a · d = b · c:
Ճիշտ է նաև հակառակը.
Եթե a, b, c, d թվերն այնպիսին են, որ a · d = b · c, ապա և դրանց հարաբերություններն իրար հավասար են, այսինքն` կազմում են համեմատություն։
Նշենք նաև, որ եթե համեմատության մեջ փոխանակենք եզրային կամ միջին անդամների տեղերը (կամ երկուսինը միաժամա­նակ), ապա դարձյալ կստացվի համեմատություն․
d/b=c/a ;  a/c=b/d;   d/c=b/a:

Առաջադրանքներ

 1. Գրի՛ առեք համեմատությունը.
  ա) 12-ը հարաբերում է 10-ին այնպես, ինչպես 4-ը հարաբերում է 10/3-ին,
  12:10=4:10/3
  բ) 1-ը հարաբերում է 10-ին այնպես, ինչպես 10-ը հարաբերում է 100-ին,
  1:10=10:100
  գ) 56-ը հարաբերում է 35-ին այնպես, ինչպես 40-ը հարաբերում է 25-ին,
  56:35=40:25
  դ)15 -ը հարաբերում է 5-ին այնպես, ինչպես 210-ը հարաբերում է 70-ին:
  15:5=210:70
 2. Փոխանակելով համեմատության միջին և եզրային անդամների տեղերը` կազմե՛ք երեք նոր համեմատություն.
  ա) 4 : 5 = 28 : 35
  4 : 35 = 28 : 5
  4 : 28 = 5 : 35 
  գ) 9։1/2=63:7/2,
  9 : 7/2 = 63 : 1/2
  9 : 63 = 1/2 : 7/2
  բ)  65: 39 = 100 : 60
  65 : 60 = 100 : 39
  65 : 100 = 39 : 60
  դ) 4/5:2/3= 12:10
  4/5 : 2/3 = 10 : 12
  4/5 : 12 = 2/3 : 10
 3.  Ընթերցե՛ք համեմատությունը և ասե՛ք, թե որոնք են նրա եզրային և միջին անդամները.
  ա) 51 : 17 = 102 : 34
  Եզրային-51, 34
  Միջին-17, 102
  գ) 9 : 1 = 1008 : 112
  Եզրային-9, 112
  Միջին-1, 1008
  բ) 3/7=24/56
  Եզրային-3, 56
  Միջին-7, 24
  դ) 11/22=1/2
  Եզրային-11, 2
  Միջին-22, 1
 4. Գտե՛ք իրար հավասար հարաբերությունները և նրանցից համե­մատությո՛ւն կազմեք.
  ա) 15 : 35, 9 : 60, 3 : 7,
  15/35=3/7
  բ) 34 : 3, 306 : 27, 262 : 24:
  34/306=306/27
 5. 2. Գրե՛ք երեք համեմատություններ, որոնց եզրային անդամների արտադրյալը հավասար է 16-ի։
  2/4 =4 /8
  2/8 = 4/4
  4/2 = 8/4
 6. Գրե՛ք երեք համեմատություններ, որոնց միջին անդամների ար­տադրյալը 30 է։
  5/10 = 3/6
  5/3 = 10/6
  5/6 = 10/3
 7. Գրի՛ առեք համեմատությունը.
  ա) 10-ը հարաբերում է 1000-ին այնպես, ինչպես 100-ը հարաբերում է 10000-ին,
  10 : 1000 = 100 : 10000
  բ) 1-ը հարաբերում է 5-ին այնպես, ինչպես 2-ը հարաբերում է 10-ին,
  1 : 5 = 2 : 10
  գ) 24-ը հարաբերում է 6-ին այնպես, ինչպես 40-ը հարաբերում է 10-ին,
  24 : 6 = 40 : 10
  դ) 33 -ը հարաբերում է 66-ին այնպես, ինչպես 21-ը հարաբերում է 42-ին:
  33 : 66 = 21 : 42
 8. Փոխանակելով համեմատության միջին և եզրային անդամների տեղերը` կազմե՛ք երեք նոր համեմատություն.
  ա) 2 : 3 = 18: 27
   2 : 27 = 18 / 3
  2 / 18 = 3 : 27

  գ) 3/7=24/56,
  3 / 56 = 24 / 7
  3 / 24 = 7 / 56
  բ)  45:81 = 20 : 36
  45 / 36 = 20 / 81
  45 / 20 = 81/36
  դ) 11/22=1/2
  11 / 2 = 1 / 22
  11 / 1 = 22 / 2
 9. .
  1.png
  ա)2 ամբողջ և 2 մնացորդ
  բ)8 ամբողջ և 4 մնացորդ
  գ)114
  դ)12 ամբողջ և 5 մնացորդ
  ե)1 ամբողջ և 3 մնացցորդ
  զ)4
  է)6700
  ը)123 ամբողջ և 6 մնացորդ
  Լրացուցիչ առաջադրանքներ
 10. Մի հատվածի երկարությունը 10 սմ է, մյուսինը՝ 25 սմ։ Նրանց եր­կարություններն արտահայտելով միլիմետրերով՝ կազմե՛ք համա­պատասխան համեմատությունը։
 11. Մի մարմնի զանգվածը 35 կգ է, իսկ մյուսինը՝ 10 կգ։ Մարմինների զանգվածներն արտահայտելով գրամներով՝ կազմե՛ք համապա­տասխան համեմատությունը։
 12. Ի՞նչ եռանկյուն պետք է վերցնել, որ նրա մեջ մեկ հատված գծելով, գծագրի վրա լինի բոլոր տեսակի եռանկյուններից՝ հավասարակողմ, հավասարասրուն, տարակողմ (հավասար կողմեր չունեցող), ուղղանկյուն, բութանկյուն, սուրանկյուն:
Рубрика: Մաթեմատիկա 6

Ինքնաստուգում

 1. Լուծի՛ր հավասարումները․ /1 միավոր/
  ա) (-9)+9 = 0
  բ) (+445)-445 =0
  գ) 36+28 = 64
  դ) 0,5*(-4,5)+ 2,25=0
  ե) 22 + 8 = 24 + 6
  զ) 29 +1 = 3x + 1 —1
  է) x- x-2x+2 = 4
 2. /3 միավոր/
  Ա․ 2կգ խնձորի և 1կգ սալորի համար վճարեցին 1800 դրամ։ Որքա՞ն արժե է 1կգ խնձորը և 1կգ սալորը, եթե 1կգ խնձորը 180 դրամով թանկ է 1կգ սալորից։
  Լուծում
  180+180=360դր
  1800-360=1440դր
  1440:3=480դր
  480+180=660դր
  Պատ.`480դր սալոր և 660դր խնձոր
  Բ․ Հայրն ու Որդին միասին բռնեցին 15 ձուկ։ Քանի՞ ձուկ բռնեցին նրանցից յուրաքանչյուրը, եթե հայտնի է, որ հայրը 3 ձուկ ավել է բռնել։ 

  Լուծում
  15-3=12 ձուկ
  12:2=6 ձուկ
  6+3=9 ձուկ
  Պատ.`Հայրը-9 ձուկ, որդին-6 ձուկ
  Գ․ Երկու հետիոտն միաժամանակ իրար ընդառաջ են դուրս եկել երկու գյուղերից։ Առաջին հետիոտնի արագությունը հավասար է  երկրորդի արագության 2/3 մասին։ Գտե՛ք այդ արագությունները, եթե գյուղերի հեռավորությունը 20 կմ է, և հետիոտները հանդի­պել են դուրս գալուց 2 ժամ անց։

 3. Արտահայտե՛ք կիլոգրամներով. /2միավոր/
  ա) 7 կգ 344 գ-7,344կգ, գ) 1 կգ 600 գ-1,6կգ, ե) 10 ց 75 կգ 110 գ-1075,11կգ,բ) 13 կգ 45 գ-13,45կգ, դ) 4 ց 15 կգ 23 գ-415,23կգ, զ) 188 գ-0,188կգ։
 4. Արհեստանոցը պիտի 40 օրում պատրաստեր 3200 ծխնի։ Սակայն արհեստանոցը 1 օրում 20 ծխնիով ավելի էր պատրաստում, քան նախատեսված էր։ Ժամկետից քանի՞ օր շուտ կատարվեց պատվերը։
  Լուծում
  3200:40=80 ծխնի
  80+20=100 ծխնի
  3200:100=32 օր
  Պատ.`32 օրում
 5. /3 միավոր/
  4.7/10-3/10=+22/5
  -8.2/5-3.7/10=-47/10
  -2.7/8-(-13/16)=-33/16

  1.2/7-(-9/14)=27/14

  -7.1/10×2.3/10=1653
  -16/17x(-1.3/8)=22/17

  +3.2/5:(-1.1/5)=17/6
  (-2/3):(1.5/6)=-4/11
  math8

Рубрика: Մաթեմատիկա 6

Առաջադրանքներ

2. Պատ.`12/կգ և 16կգ
3. 
4.  124
x     97
———
     868
+
 1116
———-
 12028
5. 

0 9 0 2 2 9 0 4 4 9 0 6 6 9 0 8 8 9
11լ 11 2 0 11 4 4 0 11 6 6 0 11 8 8 0 11 10

7. Լուծում
3+3=6
8+6=14
Պատ.`14

8.Պատ.`1-ով
մաթ