Рубрика: Մաթեմատիկոսներ

Richard Hamming․ Ռիչարդ Համմինգ

Richard Wesley Hamming was an American mathematician whose work had many implications for computer engineering and telecommunications. His contributions include the Hamming code, the Hamming window, Hamming numbers, sphere-packing, and the Hamming distance.

— He was born in February 11, 1915 in Chicago, llionis, United States

— He died in January 7, 1998 because of Heart Attack.

Իր մասին

Ռիչարդ Վեսլի Համմինգը ամերիկացի մաթեմատիկոս է, ով աշխատել է համակարգչային տեխնիկայի և հեռահաղորդակցության ոլորտում։ Նրա ներդրումներից է Համմինգ կոդը, Համինգ window-ը, Համմինգ թվերը, փաթեթավորումը և Համմինգ հեռավորությունը։

-Նա ծնվել է հունվարի 11-ին, 1915ո-ին Չիկագո, Լիոնիս, ԱՄՆ

-Մահացել է հունվար 7-ին, 1998թ-ին սրտի կաթվածից։

 

Рубрика: Մաթեմատիկոսներ

Josiah Willard Gibbs. Ջոսիահ Վիլիարդ Գիբս

Description

Josiah Willard Gibbs was an American, scientist who made significant theoretical contributions to physics, chemistry, and mathematics. His work on the applications of thermodynamics was instrumental in transforming physical chemistry into a rigorous inductive science.

— He was born in February 11, 1839 in New Haven, Connecticut, United States

— He died in April 28, 1903 because of Bowel Obstruction

Իր մասին

Ջոսիահ Ոիլիարդ Գիբս ծնվել է Ամերիկայում, գիտնական ով ստեղծել անտեսանելի տեսական ներդրումները ֆիզիկայում, քիմիայում և մաթեմատիկայում։ Նրա աշխատանքըմոդինամիկայի կիրառությունների վրա նրա աշխատանքը նշանակալից էր ֆիզիկական քիմիան խիստ ինդուկտիվ գիտության վերածելու մեջ: 

-Նա ծնվել է Հունվարի 11-ին 1839թ-ին Նոր Հավենում, Քոննեքտիքուդ, ԱՄՆ

-Նա մահացել է ապրիլի 28-ին, 1903թ-ին, աղիքի խանգարումից

Рубрика: Մաթեմատիկոսներ

Richard Brauer. Ռիչարդ Բրաուեր

Description

Richard Dagobert Brauer was a leading German and American mathematician. He worked mainly in abstract algebra, but made important contributions to number theory. He was the founder of modular representation theory.

— He was born in February 10, 1901 in Germany, United States

— He died in April 17, 1997 in Belmont, Massachusetts, United States

Իր մասին

Ռիչարդ Դագորդ Բրաուեր առաջատար Գերմանացի և Ամերիկացի մաթեմատիկոս։ Նա աշխատում է հիմնականում վերացական հանրահաշվով, բայց կարևոր ներդրում դրեց թվերի թեորիայում։ Նա հիմնադրել է մոդուլար ներկայացուցչության թեորիային։

-Նա ծնվել է Հունվարի 10-ին, 1901-ին Գերմանիայում, ԱՄՆ

-Նա մահացել է ապրիլի 17-ին, 1997թ-ին, Մասաչուսեթս, ԱՄՆ

Рубрика: Մաթեմատիկոսներ

Louis Guttman․ Լուիս Գուտման

Description

“Louis Guttman was an American mathematician and sociologist and Professor of Social and Psychological Assessment at the Hebrew University of Jerusalem, known primarily for his work in social statistics.”

— He was born in February 10, 1996 in New York, United States

— He died in October 25, 1987 because of melanoma

 

Իր մասին

-Լուիս Գութմանը Ամերիկացի մաթեմատիկոս է, սոցիոլոգ և սոցիալական պրոֆեսոր և հոգեբան Հեռուսալեմի «Հեպրեյ» համալսարանում, առաջնահերթ հայտնի իր սոցիալական վիճակագրության աշխատաքներով։

-Ծնվել է հոկտեմբերի 10-ին 1996 թ-ին Նյու Յորկում, Ամերիկայի միացյալ նահանգներ

-Մահացել է հոկտեմբերի 25-ին, 1985թ-ին, մելոնամայից։