Рубрика: Սասունցի Դավիթ

Մեծ Մհեր էպոս

  1. Առյուծաձև Մհեր-Մհերի մեր, թե.-Աչքդ լուս ըլնի,

Մհերն առյո’ւծ սպանեց:

Ձուր հիմիկ Մհեր էր,

Հիմիկվնե հետ էղան Առյուծաձև Մհեր:

Գորգիկ Իշխան-Ուզածդ մի ձի չԷ,

Տա’ս ձի քեզիմատաղ ըլնի:

Քառսուն ձի կա գոմըն կապուկ:

Քառսունից ո’ր մեկ հավնեցիր`

Էն էլ ա’ռ, տար քեզի, հեծի’ր:

Մարե-Մհեր,

Պստիկ ես, չես կարնա գնա,

Քանի մի տարի համբերի:

Քուռակ Ջալալի-Մհեր էկավ, որ դուրս էլնի դռնեն`

Մեկ էլ տեսավ` գոմի միջին,

Էրկու տարվա կլոր, փռչոտ,

Պստիկ քուռակ կը վազվրտեր:

Մսրա Մելիք-Բաղդադու Խալիֆային մոտիկ մարդիկ մա’րդ մի կար.

Մըսրա Մելիք անունով մա’րդ մի կար:

Մըսըր էնոր ձեռն էր-Մելիք մըսըր կը նստեր:

Իսմիլ Խաթու-Մսրա Խաթուն էլե, նստե փանջարեն,

Էն իր աչքեր դեղե,

Էն իր բսկեր հանե դուս,

Էն մեկ ժամվա ճամփա խալիչեք փռե,

Փռե ճամփախներ, մոմակալներ վառե,

Կ’ուզեր, որ Մհեր իրեն սերի’ գար:

Արմաղան-Տեսավ` էնպե~ս Խորոտ, էնպե~ս կըտրիճ ըմ է Մհեր.

Խելագնաց էլավ վերան.

Էնչա’փ, որ էնոր սիրտ ճըխաց:

2. Մեծ Մհերը շատ ուժեղ, քաջ, պատասխանատու և համառ:

Արմաղան խելացի, համարձակ, հոգատար, գեղեցիկ և բարի:

Մսրա մելիքը շատ ուժեղ, խորամանկ, համարձակ, համառ:

Իսմալ Խաթու շատ խորամանք, համարձակ, ինքնավստահ:

Մհերի մայրը հոգատար էր, գեղեցիկ, բարի:

Գորգիկ Իշխանը հարուստ, վախկոտ, խորամանկ: