Рубрика: Ֆիզիկա. Դաս. Աշ., Ֆիզիկա. տնային աշխատանք

Ճնշումը հեղուկներում, գազերում, պինդ մարմիններում

Ուժի ազդեցության արդյունքը կախված է ոչ միայն դրա մոդուլից, ուղությունից, կիռարման կետից, այլև այննմակերևույթի մակերեսից, որին ուղղահայաց ուժը։ Այն մեծությունը, որը հավասար է մակերևույթին ուղղահայաց ազդող ուժի հարաբերությանը այդ մակերևույթի մակերեսին կոչվում է ճնշում։

Ճնշում = ուժ/մակերես → p = F/S

F-մակերևույթին ուղղահայաց ազդող ուժը

p-ճնշում

S-մակերևույթի մակերեսը

Եթե ունենք երկու պինդ մարմիններ որոնց մակերեսները S1, S2 են, ազդող ուժերը F1, F2 են, երբ՝

I դեպք

S1=S2, F1>F2, այդ դեպքում p1>p2:

II դեպք

S1>S2, F1=F2, այդ դեպքում p1>p2:

Ճնշման միավորը 1Պասկալն է ի պատիվ ֆրանսիացի գիտնակի Բլեզ Պասկալի։ Որեպես ճնշման միավոր ընդունում են այն ճնշումը, որը գործադրում է 1Ն ուժը 1մ² մակերեսով մակերևույթի վրա՝այդ մակերևույթին ուղղահայաց ազդելով

1Պա=1 Ն/մ²

Рубрика: Ֆիզիկա. Դաս. Աշ.

Մարմինների խտություն

Խնդրագիրք Գ. Մխիթարյանի, էջ`33

Տարբերակ 1

I. Բետոնի խտությունը 2200կմ/մ³, նշանակում է, որ 1մ³ ծավալով բետոնը 2200կգ է:

Պատ.`1

II. V=20մ³
m=16000կգ                        ρ=m/V=16000կգ/20մ³=800կգ/մ³


ρ-?

Պատ.`2

III. V=0,002մ³
m=1,6կգ                          ρ=m/V=1,6կգ/0,002մ³=1600կգ/2մ³=800կգ/m³


ρ-?

Պատ.`4

IV. ρ=2700կգ/մ³                              ρ=2700կգ/մ³=2700·1000գ/1000000սմ³=2,7գ/սմ³


ρ(գ/սմ)=?

Պատ.`1

V. 1դմ³=1000սմ³
V=0,5դմ³=500սմ³
m=450գ                                            ρ=m/V=450գ/500սմ³=0,9գ/սմ³


ρ=?

Պատ.`2

Տարբերակ 2

I. Բանաձևը գրելիս խտությունը նշանակում են ρ տառով, զանգվածը m տառով և ծավալը V տառով:

Պատ.`3

II. Սառույցի խտությունը 900կգ/մ³ է: Դա նշանակում է, որ 1մ³ ծավալով սառույցի զանգվածը 900կգ է:

Պատ.`1

III. V=0,5մ³
m=400կգ                          ρ=m/V=400կգ/0,05մ³=4000կգ/5մ³=800կգ/m³


ρ-?

Պատ.`4

IV.

ρ=710կգ/մ³                              ρ=710կգ/մ³=710·1000գ/1000000սմ³=0,71գ/սմ³


ρ(գ/սմ)=?

Պատ.`3

V. 1դմ³=1000սմ³
V=1,5դմ³=500սմ³
m=450գ                                            ρ=m/V=450գ/500սմ³=0,9գ/սմ³


ρ=?

Պատ.`

Տարբերակ 3

I. Որպեսզի գտնենք մարմնի խտությունը, հարկավոր է նրա զանգվածը բաժանել ծավալին:

Պատ.`1

II. Կերոսինի խտությունը 800կգ/մ³: Դա նշանակում է, որ 800կգ զանգվածով կերոսինը զբաղեցնում է 1³ ծավալ:

Պատ.`2

III. V=0,2մ³
m=160կգ                          ρ=m/V=160կգ/0,2մ³=1600կգ/2մ³=800կգ/մ³


ρ-?

Պատ.`4

IV. ρ=10500կգ/մ³                              ρ=10500կգ/մ³=10500·1000գ/1000000սմ³=10,5


ρ(գ/սմ)=?

Պատ.`2

V.1դմ³=1000սմ³
0,6դմ³=600սմ³
m=1,5գ                                            ρ=m/V=1,5գ/600սմ³=0,0025գ/սմ³


ρ=?

Պատ.`

Տարբերակ IV

I. Նյութի խտություն անվանում են այդ նյութի 1մ³-ի զանգվածը:

Պատ.`2

II. Օդի խտությունը 1,290կգ/մ³ է: Դանշանակում է, որ 1³ ծավալով օդի զանգվածը 1,290կգ է:

Պատ.`2

III. V=50մ³
m=40000կգ                          ρ=m/V=40000կգ/50մ³=800կգ/մ³


ρ-?

Պատ.`4

IV. ρ=11300կգ/մ³                              ρ=11300կգ/մ³=11300·1000գ/1000000սմ³=11,3


ρ(գ/սմ)=?

Պատ.`2

V. 1դմ³=1000սմ³
0,6դմ³=600սմ³
m=1,5գ                                            ρ=m/V=1,5գ/600սմ³=0,0025գ/սմ³


ρ=?

Պատ.`